1.

اوحدالدین کرمانی، نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی

صفحه 1-20
علی محمد موذّنی؛ مهدی حیدری

2.

وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

صفحه 21-40
مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی

3.

بررسی ظرفیت‌های نمایشی حکایت «زن پارسا»ی الهی‌نامه عطار برای اقتباس نمایشنامه

صفحه 41-59
حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی؛ طیبه پرتوی‌راد

4.

خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر

صفحه 61-80
امید مجد؛ هادی درزی رامندی

5.

فراز و فرودهای شعر کودک و شعر نوجوان ایران در سه دهه پس از انقلاب

صفحه 81-100
مهدی حجوانی

6.

بررسی زندگی و اندیشۀ ابوحفص حدَاد

صفحه 101-120
ناصر رحیمی؛ رحیمه ادهم

7.

واکاوی اندیشه های فراماسونی آخوند زاده با تکیه بر نمایشنامه مسیو ژوردان

صفحه 121-140
خدایار صائب

8.

ذوالنون مصری

صفحه 141-160
مرضیه گلرنگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب