1.

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

صفحه 753-764
مهرداد رنجبر؛ هادی قربانی؛ مهدی قاجارسپانلو

2.

تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم

صفحه 765-774
محمد جواد نظری دلجو؛ مهران کنعانی

3.

بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی

صفحه 775-787
الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی

4.

تأثیر نحوه کاربرد و غلظت‌های مختلف هیومیک اسید بر عملکرد و میزان جذب عناصر معدنی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ

صفحه 789-804
پروین طالبی؛ زهره جبارزاده؛ میرحسن رسولی صدقیانی

5.

ارزیابی عملکرد دانه، نسبت برابری زمین و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام‌زمینی در کشت مخلوط با ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 805-820
سید امید سید نوری؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمدحسین انصاری

6.

ارزیابی شاخص های رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامی

صفحه 821-834
سارا قنبری؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ سیدعطاء‌الله سیادت

7.

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد مؤثره و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه

صفحه 835-850
حسن موسی پور؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور

8.

تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘

صفحه 851-860
عبدالحمید محبی

9.

ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی و کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت

صفحه 861-870
داود نادری؛ اسماعیل محمودی

10.

عملکرد دانه و کارآیی انرژی سیستم تولید جو در شرایط دیم در واکنش به آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی

صفحه 871-880
حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی

11.

مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

صفحه 881-892
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی

12.

اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

صفحه 893-905
ال ناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی

13.

تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه، روغن و کارآیی انرژی سیستم تولید کلزا در شرایط دیم

صفحه 907-919
حمداله اسکندری؛ اشرف عالی زاده امرایی

14.

اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه ای قارچ تکمه ای

صفحه 921-933
محمد سیاری؛ سجاد الوندی

15.

ارزیابی عصاره‎گیرهای شیمیایی در تعیین پتاسیم قابل استفاده‌ پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان

صفحه 935-947
سمانه زاده پاریزی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عیسی اسفندیارپور

16.

بررسی وضعیت موجود باغ‌های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک در شهرستان ارومیه

صفحه 949-963
رضا رضایی؛ بهزاد حصاری

17.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان

صفحه 965-975
حسین میغانی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ ابوذر هاشم‌پور

18.

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

صفحه 977-985
محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی

19.

اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

صفحه 987-999
علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست

20.

تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری

صفحه 1001-1015
فاطمه حسین پور؛ ولی ربیعی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی سلیمانی

21.

ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف فلزی در کشت خالص و مخلوط برخی غلات با نخود و باقلا تحت شرایط مدیریت علف های هرز

صفحه 1017-1031
لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ مهدی نجفی قیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب