1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی

صفحه 1-23
الهام ابراهیمی؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی؛ حسن قالیباف اصل

3.

هوش فرهنگی و رابطة آن با انگیزة توفیق‌طلبی مدیران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

صفحه 25-42
جواد زارع؛ علی ربیعی

4.

بررسی تأثیر مدیریت تنوع بر پیامدهای رفتاری با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ سازمانی در صنعت فولاد ایران

صفحه 43-68
محمد شاکر اردکانی؛ مهدی ابزری؛ علی شائمی برزکی؛ سعید فتحی

5.

بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با تأکیدبر حمایت سازمانی ادراک شده

صفحه 69-91
سکینه جعفری؛ داریوش احمدی؛ رضا نوروزی کوهدشتی

6.

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش انگیزه خدمات عمومی و شفافیت اهداف

صفحه 93-116
سامره شجاعی؛ پرویز خلیلی

7.

اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

صفحه 117-139
روح اله رضائی؛ فاطمه مغانلو؛ مهدی قهرمانی

8.

طراحی و اعتبار یابی پرسش نامه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش (EOCQ)(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند)

صفحه 141-163
نرگس قدسیان؛ محمد رضا اسدی یونسی؛ هادی پور شافعی؛ محمد اسدالهی

9.

بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان

صفحه 165-186
رضا طهماسبی؛ داوود عباسی؛ مهدی فتاحی؛ مظاهر یوسفی امیری

10.

شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان

صفحه 187-205
فرزاد زیویار؛ ابوالفضل فراهانی فراهانی؛ لقمان کشاورز

11.

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تسهیم دانش و طراحی مدل چندسطحی برای تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش

صفحه 207-223
مریم اخوان خرازیان؛ فائزه مقدسی

12.

بررسی تطبیقی تصمیمات آمیخته بازاریابی از دیدگاه اسلام و غرب

صفحه 225-247
میلاد کریمی؛ حسین خنیفر

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب