1.

مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی

صفحه 9-33
زهرا خوشبوئی؛ محمد حسینی؛ محمد علی ابوترابی

2.

طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران

صفحه 35-60
حبیب رودساز؛ محمدرضا زرگر؛ حسین اصلی پور

3.

ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

صفحه 61-78
وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف زاده؛ داوود حسین پور؛ محمود مروج

4.

نقش صندوق عرایض در عرصه سیاستگذاری ژاپن پیشامدرن

صفحه 79-101
علی گل محمدی

5.

تحلیل سیاست جریمه مشمولین غایب در ایران با استفاده از الگوی دان

صفحه 103-121
رحمت الله قلی پور؛ حامد رستگار

6.

بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه

صفحه 123-135
زهرا طیه

7.

تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده

صفحه 137-160
عباس عباس پور؛ کیوان مرادی

8.

شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی

صفحه 161-177
داوود غرایاق زندی

9.

بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم

صفحه 179-186
حمید رضا ملک محمدی

10.

مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت

صفحه 187-200
محمد جواد رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب