1.

بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل

صفحه 1-7
مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی

2.

بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 9-19
عسگر عباداللهی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی داوری

3.

تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

صفحه 21-32
ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صنم صفایی چای کار

4.

کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری

صفحه 33-45
محمد جواد زاهد؛ کیوان بهبودی؛ ساناز عینی؛ احمد علی پوربابایی

5.

مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 47-57
لیلا متقی نیا؛ مهدی حسن پور؛ جبرائیل رزمجو

6.

اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون

صفحه 58-64
حمیدرضا گنجعلی؛ جواد آبخو؛ ابراهیم دهمرده

7.

بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

صفحه 65-73
فرزانه سادات سیدطالبی؛ سیدعلی صفوی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ علیرضا بندانی

8.

غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی

صفحه 75-84
فاطمه عبدلی؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ اکبر شیرزاد

9.

1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis

صفحه 85-92
الهام جلالی؛ شهاب مقصودی؛ رسول مرزبان

10.

بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae

صفحه 93-97
بهرخ شعبانی؛ رسول رضائی؛ حبیب اله چاره گانی؛ امین صالحی

11.

بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه‌های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه‌های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی

صفحه 99-102
سیمین نصرتی

12.

فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت

صفحه 103-107
رباب اعزازی؛ مهدی داوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب