1.

خوانشی در باب معاصریت در هنر

صفحه 5-14
ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان

2.

پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

صفحه 15-26
سیمین خضریان؛ صداقت جباری؛ مصطفی اسداللهی

3.

تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

صفحه 27-36
حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی

4.

کلیشه سازی در گذار از صفحه آرایی سنتی به چاپ سنگی دوره قاجار

صفحه 37-46
عفت السادات افضل طوسی

5.

کارستان هنری ولی‌جان تبریزی

صفحه 47-56
سولماز امیرراشد

6.

تحلیل بازنمایی فضاهای جنسیتی در نگارگری دوره ایلخانی بررسی فضاهای جنسیتی شده بر اساس نگاره‌های جامع‌التواریخ و شاهنامه بزرگ ایلخانی

صفحه 57-68
مریم کلبادی نژاد؛ آرمان مسعودی

7.

نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق، با تأکید بر نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی

صفحه 69-80
ناهید جعفری دهکردی؛ سیده مریم ایزدی دهکردی

8.

تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه‌ 80

صفحه 81-90
مرتضی بابک معین؛ فاطمه رضائی

9.

خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

صفحه 91-102
معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده

10.

گذار از مدل فرمان بر به فرمان ده در رخ نگاره های سدۀ نوزدهم میلادی فرانسه

صفحه 103-112
شباهنگ کوثر؛ پُل اِدواردز

11.

طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

صفحه 113-122
امیر مسعود فریدی زاد

12.

نیازشناسی طراحی برای افراد توانیاب جسمی و حرکتی در پارک های عمومی شهر تهران

صفحه 123-130
مهدی اصل فلاح؛ نازنین سادات هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب