1.

ارزیابی آبشویی و روند تجزیه علف کش متری بیوزین در چند خاک مختلف

صفحه 1-12
محمد رضا ریگی؛ محسن فرحبخش

2.

ارزیابی مدل DRAINMOD با استفاده از مدل فیزیکی در شبیه‌سازی عملکرد زهکشی زیرزمینی میان‌فصل و پایان‌فصل اراضی شالیزاری

صفحه 13-24
زهرا مومن نژاد؛ مریم نوابیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی

3.

تعیین مهمترین ویژگی‌های حاصلخیزی خاک مؤثر بر محصول برنج در اراضی شالیزاری با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی

صفحه 25-38
بهاره دلسوز خاکی؛ ناصر هنرجو؛ ناصر دواتگر*؛ احمد جلالیان؛ حسین ترابی گل سفیدی

4.

ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از WQI طی دو دهه در آبخوان استان گلستان

صفحه 39-51
فرزانه کیا؛ خلیل قربانی؛ میثم سالارجزی

5.

تأثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی‌های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم

صفحه 53-63
علی رضا واعظی؛ مهدثه حیدری

6.

برآورد پارامترهای مدل ذخیره موقت برای شبیه‌سازی انتقال آلودگی در رودخانه‌های بستر سنگریزه‌ای

صفحه 65-76
یعقوب آژدان؛ علیرضا عمادی؛ جعفر چابک پور؛ رسول دانشفراز

7.

بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران براساس رژیم غذایی دو دهه گذشته

صفحه 77-87
یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی رسول زاده؛ رسول قادرپور

8.

اثر هم‌زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت

صفحه 89-98
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی

9.

اثر نوع کاربری اراضی بر بندپایان مزوفون و برخی ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: منطقه چهارمله و تولومه استان ایلام)

صفحه 99-109
مسعود بازگیر؛ مجید میراب بالو

10.

تأثیر دیاتومیت و زمان خوابانیدن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در خاک‌های آهکی آلوده

صفحه 111-122
مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده

11.

مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان

صفحه 123-134
سیروس جعفری؛ الهام بردبار؛ منصور غنیان

12.

شبیه‌سازی عددی آبگیری جانبی لوله‌ای‌شکل از کانال روباز

صفحه 135-147
محمود رحمانی فیروزجائی؛ احسان بهنام طلب؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری

13.

بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست‌توده باکتری‌های جداسازی شده ازمعدن راونج

صفحه 149-160
مهدی صفری؛ محسن شهریاری مقدم؛ محسن صمیمی؛ زهرا عزیزی

14.

ارزیابی شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین در آب‌های سطحی معدن مس سرچشمه با روش‌های آماری چندمتغیره و GIS

صفحه 161-176
اکرم سیفی؛ حسین ریاحی

15.

معرفی یک روش ترکیبی برای تخمین سرعت باد با استفاده از اطلاعات ایستگاه‌های همسایه در استان اصفهان

صفحه 177-188
بابک محمدی؛ زهرا شریعتمداری

16.

اثر دور آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه‌ای

صفحه 189-199
نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی

17.

تخمین ضرایب هیدرودینامیکی نفوذ آب در خاک با استفاده از بهینه‌سازی معادلات نفوذ SCS و Horton

صفحه 201-213
هادی روشنی؛ مجید حیدری؛ عباس ستوده نیا

18.

کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت (SFM) برای تعیین اندازه ذرات سطحی بستر در آبراهه‌های شنی

صفحه 215-230
پریسا زمانی؛ سید حسین مهاجری؛ امیر صمدی

19.

اثر کاربرد بیوچار ضایعات مختلف پسته بر برخی ویژگی‌های حاصلخیزی یک خاک لومی

صفحه 231-246
ابوالفضل خادمی جلگه نژاد؛ مجید فکری؛ مجید محمود آبادی

20.

ارزیابی رویکرد پیش‌پردازش میانگین متحرک در تدقیق پیش‌بینی جریان ورودی به سدها توسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان

صفحه 247-258
مهدی عباسی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب