1.

بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی (CDI در نوجوانان 13 تا 15 ساله)

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

2.

بررسی تحلیلی رابطه ی وزن نوزازادان به هنگام تولد و فراوانی آسیب های زیستی, شناختی و حرکتی

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

3.

بررسی مقایسه‎ای فشارهای شغلی و روش‎های مقابله با آن در بین مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

4.

تبیین و نقد نظریه ی انسان برتر نیچه و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

5.

خلاقیّت و سلامت روانی

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

6.

رابطه فهم عدد و توانایی ردیف کردن در کودک

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

7.

رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

8.

"فن آوری پردازش گفتار" و کاربرد آن در کتابخانه

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown

9.

محیط فراگیر یادگیری پسند: موردی از نوآوری آموزشی و کاربرد آن در تحقق هدف های آموزش برای همه

دوره 37، شماره 1، آبان 1387
unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب