1.

ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 13-31
اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا

2.

ارائه الگوی مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی (آرشیوی) ایران

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-70
صدیقه احمدی فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فهیمه باب الحوائجی

3.

بررسی استانداردهای ابرداده‌ای توصیفی و پیشنهاد استاندارد مناسب برای نرم افزارهای آرشیوی: مطالعه نرم افزارهای آرشیوی داخلی و دسترسی آزاد خارجی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 413-437
عبدالرضا ایزدی؛ مریم ناخدا؛ فاطمه فهیم نیا

4.

بررسی تأثیر کوچک‏ سازی کتابخانه‏ های دانشگاهی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه‎های دانشگاه‏های دولتی در مراکز استان‏ها

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-80
مریم ناخدا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد موسی طالبی پناه

5.

بررسی تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ مقایسۀ کتابخانه‌های دانشگاه تهران با دانشگاه شریف

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-189
ناهید جعفری؛ مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی

6.

تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96
مریم ناخدا؛ علی مرادمند؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی

7.

چارچوب تخصص‌های مورد نیاز در نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعۀ دلفی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 539-562
مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر

8.

شناسایی شاخص های ارزیابی مخازن سازمانی: بررسی مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-39
مریم فلاح؛ مریم ناخدا؛ میترا صمیعی؛ فاطمه فهیم نیا

9.

طراحی الگوی تولید منابع آموزشی باز برای سیستم آموزش مجازی دانشگاه تهران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 40-55
عیسی نوروزیون؛ مریم ناخدا؛ شیرین زاهدی

10.

عوامل ایجاد آشوب در سازماندهی اطلاعات و راهکارهای جلوگیری از آن

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 64-86
مریم ناخدا؛ علی شرفی

11.

مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تیر 1392، صفحه 209-220
مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی

12.

مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 79-103
لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی؛ سعید اسدی

13.

مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-39
هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

14.

مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-26
مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.