1.

آثار خطای ادراکی مولر-لایر دروازه‌بان بر ادراک و مکان پرتاب‌های پنالتی‌زن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-86
حمید صالحی؛ زهرا زارعی؛ پریسا کلانتری

2.

استخراج ظرفیتهای بالقوه آهنگسازی با رجوع به ساختار فرمال دو تصنیف ثبت شده توسط عبدالقادر مراغی

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 29-40
امیرحسن امین شریفی

3.

بازتاب کارهای ناشایست در تأیید قانون عمل و عکس العمل

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
پریچه ساروی

4.

بررسی فلسفی دلایل علیه جرم‌انگاری فکر محض

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-144
حمیدرضا محبوبی آرانی

5.

پی آمد اعمال در زندگانی با الهام از قرآن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
امیر جودی

6.

تحلیلی بر تحولات محتوایی و رویه‌ای فرایند طراحی شهری و کاربست آن در پروژه های طراحی شهری ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-80
سعیده علی کائی؛ بهناز امین زاده گهرریزی

7.

تداوم اندیشه‌های مرجئه در برخی از فرقه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 129-152
شهاب¬الدین وحیدی مهرجردی

8.

تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته‌شدۀ هایدگری

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 25-42
المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی

9.

جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402
سعید حسن زاده؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

10.

دیدگاه شهید ثانی در باب چیستی ایمان (بر اساس کتاب حقائق‌الایمان)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 291-316
امیر دیوانی؛ مجتبی قربانی

11.

رابطۀ ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-220
محمد علی عبداللهی؛ معصومه طاهری سودجانی

12.

رابطۀ باور و عمل دینی: دیدگاه جان کاتینگهام با تأکید بر نظر پاسکال دربارۀ تقدم عمل دینی بر باور دینی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 273-285
مهدی غفوریان؛ امیرعباس علیزمانی

13.

زبان، عمل و اجتهاد در فقه سیاسی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
منصور میر احمدی

14.

زبان و زندگی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 163-187
محمود فرهادی؛ علی کاظمی

15.

عذاب دائم از دیدگاه ابن عربی

دوره 61، شماره 0، فروردین 1376
حسن ابراهیمی

16.

عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 81-100
احمد علی حیدری

17.

قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل

دوره 7، شماره 17، مهر 1389، صفحه 79-104
محمد الشریفسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب