1.

ارزش و عینیت، کاربرد روش‌شناسی ماکس وبر در سیاست

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 825-801
آمنه میرخوشخو

2.

بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 91-106
محسن محمودی

3.

بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-78
حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی

4.

بررسی و نقد رابطۀ اسما و صفات با ذات الهی از منظر سید حیدر آملی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 251-237
امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی

5.

تعریف، عینیت و تعداد صفات جوهر الهی در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 651-668
حسین صابری ورزنه

6.

تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 69-86
سعیده کوکب

7.

تکثرگرایی علمی ساندرا هاردینگ و ناسازگاری‌های آن

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 111-132
زهرا زرگر

8.

خوانش منظر باستان‌شناختی در ادارک معاصر (نمونه موردی تپه ازبکی)

دوره 16، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 109-130
فاطمه حیدری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهمن فیروزمندی شیره جین

9.

روزنامه‌نگاری الکترونیک: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 2، مهر 1385
علیرضا دهقان

10.

عینیت فاکت ارزش بار چگونه ممکن است؟ طرح وبری از فاکت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400
محمدجواد اسماعیلی

11.

عینیت فاکت ارزش بار چگونه ممکن است؟طرح وبری از فاکت اجتماعی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 163-194
محمدجواد اسماعیلی

12.

عینیت وجود متعالی، باور متعالی، گزارة متعالی در اندیشة علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 409-434
حسین خدادادی؛ غلامحسین خدری؛ افلاطون صادقی؛ مهین رضائی

13.

نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی و عینیت از دیدگاه مک داول

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 115-132
سعیده کوکب

14.

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
حمید عبداللهیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب