1.

آینده‌پژوهی در بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: برزن شش بادگیری یزد)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-159
سعیده مؤیدفر؛ محمدرضا صابری

2.

ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-43
هادی سلطانی فرد؛ مونا عبدالملکی؛ مریم سادات موسوی؛ احمد زنگانه

3.

اولویت‌بندی راهبردهای احیای بافت تاریخی شهر مراغه با تأکید بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مدار

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 77-94
شهریور روستایی؛ رقیه ناصری؛ سعید پاشایی

4.

بافت تاریخی تهران، تبدیل تهدیدها به فرصت‎ها

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 103-124
فیروز مهجور؛ ستار خالدیان

5.

بررسی نقش گردشگری خلاق در بازآفرینی بافت تاریخی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-90
احمد پوراحمد؛ نرگس احمدی‌فرد

6.

تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی‌های قاجاری تکیۀ معاون-الملک کرمانشاه

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 53-64
محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال

7.

تبیین چارچوب بهینۀ تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 615-635
مریم کنگرانی فراهانی؛ میثم بصیرت؛ مرجان شرفی

8.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

9.

تحلیل بافت‌های تاریخی شهری برای مقابله با مخاطرات انسانی مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 589-613
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی مدیری؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

10.

تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 105-119
اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

11.

تحلیلی بر امنیت فضاهای محلات شهری از دید کاربران، نمونه مطالعه فضاهای محلات بافت تاریخی شهر بوشهر

دوره 47، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-24
احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی؛ محمدامیر کاکی زاده

12.

توان‌سنجی تبدیل محلات بافت تاریخی به محلات خلاق گردشگری شهری با رویکرد شهرهای 15 دقیقه‌ای، (نمونه‌ موردی: بافت تاریخی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ محسن عبدود؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ مائده اسدی آیدنلو

13.

جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تأثیر آن بر بافت شهر اصفهان

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 195-218
شهباز نوری فشارکی؛ محسن جاوری؛ محمد مرتضایی

14.

سنجش شبکه برند سازی بافت تاریخی شهرها با رویکرد گردشگری مطالعه موردی: شهر دزفول

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 13-27
الیاس مودت

15.

شناسایی کانون‌های محرک توسعۀ خلاق در بافت تاریخی با رویکرد گردشگری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 405-423
ابوالفضل مشکینی؛ نرگس احمدی فرد؛ علی موحد

16.

فرایند ایمن سازی لرزه‌ای بافت‌های تاریخی* مطالعه موردی: روستای نایبند

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 53-68
محمد مهدی هادیان؛ محسن سرتیپی پور

17.

کاربست آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی حفاظتی بافت تاریخی (مورد ‌نمونه: عرصۀ ثبت جهانی یزد)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 417-437
حمید محمدی؛ میلاد بهبودی سعدآباد

18.

گونه‌شناسی کالبدی الگوهای معاصر خانه‌های بافت تاریخی روستای سیف‌آباد بالایی (قدیم) شهرستان کازرون

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 520-537
مصطفی آریان کیا؛ کرامت اله زیاری

19.

نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها: نمونه مطالعاتی، بافت تاریخی شهر یزد

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 5-16
محمد مهدی عزیزی؛ بهاره بهراسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب