1.

اردولیبرالیسم و تکوین دولت مدرن در آلمان

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 185-163
علی صباغیان؛ سعید انوری

2.

اسپینوزا از نظرگاه هگل

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر علی مرادخانی

3.

بررسی انتقادات هگل از تجربۀ دینی شلایرماخر

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 287-309
نادر صمیمی؛ رضا گندمی نصرآبادی

4.

بررسی پدیدارشناسانه «فلسفه تاریخ» از نظرگاه ابن‌خلدون و هگل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-125
رحمت الله محمودی؛ ابوالفضل سلمانی گواری؛ غلامرضا جمشیدیها

5.

بررسی و تبیین اندیشه‌های سیاسی هگل و تأثیرات آن در جغر افیای سیاسی

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 271-293
کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی؛ احد محمدی

6.

تبیین و بررسی رویکرد هگل نسبت به رابطۀ علم و دین

دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 633-650
حسن مهرنیا

7.

تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 117-135
مهدی میرابیان تبار

8.

چگونگی اهمیت سوژه و کنش در فلسفهٔ ایدئالیستی آلمان و به تبع آن در اندیشهٔ مارکس

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 540-566
سیدحمید طالب زاده؛ محمد صادقیان

9.

خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 45-63
مریم سلطان بیاد؛ ناهید احمدیان

10.

رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 25-32
فاطمه بنویدی

11.

کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
زهرا جان‌نثاری لادانی؛ فاضل اسدی امجد

12.

مسئلۀ گذر از اخلاق به دین در ایده‌آلیسم آلمانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 441-460
سید محمدعلی دیباجی؛ نادر صمیمی

13.

مکتب فرانکفورت، بازنگری مارکسیسم و نقد دولت سرمایه‌داری؛ با تأکید بر نظریات هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403
محمدجواد جاوید؛ سجاد سجادی

14.

نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-226
سهیلا منصوریان؛ علی اکبر احمدی

15.

نقش قهرمان در فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی براساس اندیشه هگل

دوره 15، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-153
اسداله غلامعلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب