1.

-

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1381
Ebrahim Ghasemi-Nejad

2.

-

دوره 4، شماره 0، مهر 1382
Mohammad Ghavidel-Syooki

3.

Biostratigraphy and paleo-ecological reconstruction on Scleractinian reef corals of Rupelian-Chattian succession (Qom Formation) in northeast of Delijan area

دوره 4، شماره 1، شهریور 2014، صفحه 11-24
Mahnaz Karevan؛ Hosein Vaziri-Moghaddam؛ Asadollah Mahboubi؛ Reza Moussavi-Harami

4.

Biostratigraphy of Acritarchs and Chitinozoans in Ordovician Strata from the Fazel Abad Area, Southeastern Caspian Sea, Alborz Mountains, Northern Iran: Stratigraphic Implications

دوره 28، شماره 1، فروردین 2017، صفحه 37-57
M. Ghavidel-syooki

5.

Biostratigraphy of Foraminifera at The Upper Cretaceous and Lower Paleogene Strata in The Kuh-E Genu, Bandar Abbas City, Northwestern Persian Gulf, Southern Iran

دوره 33، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 27-44
Nadia Farsi؛ mohammad ghavidel- syooki؛ Seyed Ahmad Babazadeh؛ Hamid Vaziri

6.

Biostratigraphy of Paleocene strata based on calcareous nannofossils at Zard-Darreh section, southern central Alborz Mountains, Northern Iran

دوره 12، شماره 2، بهمن 2022، صفحه 299-316
Fariba Foroughi؛ Hadi Ghadim Khatoon Abad؛ Hossein Kamyabi Shadan

7.

Biostratigraphy of the Bazehowz Formation at its Type section, South West Mashhad based on plant macrofossils

دوره 5، شماره 1، خرداد 2015، صفحه 27-44
Fatemeh Vaez-Javadi؛ Mohsen Allameh

8.

Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Sepidan section, Interior Fars basin based on planktonic foraminifera

دوره 6، شماره 2، مهر 2016، صفحه 211-221
Hassan Rameh؛ MohammadJavad EsfandyariBayat

9.

Calcareous nannofossils biostratigraphy of the Campanian-Danian interval, Gurpi Formation in the Zagros Basin, SouthWest Iran

دوره 9، شماره 2، بهمن 2019، صفحه 251-264
Saeedeh Senemari؛ Fariba Foroghi

10.

Chronostratigrahy of Acritarchs and Chitinozoans from upper Ordovician Strata from the Robat-e Gharabil Area, NE Alborz Mountains, Northern Khorassan Province: Stratigraphic and Paleogeographic Implications

دوره 29، شماره 1، فروردین 2018، صفحه 35-51
M. Ghavidel-Syooki؛ S. Borji

11.

Early Silurian (Llandovery) Trilobite fauna from

دوره 31، شماره 2، تیر 2020، صفحه 155-164
Hamed Ameri

12.

First record of Gyroconulina columellifera Schroeder & Darmoian, 1977 (larger benthic foraminifera) from the Maastrichtian Tarbur Formation of SW Iran (Zagros Fold-Thrust-Belt)

دوره 6، شماره 2، مهر 2016، صفحه 169-185
Felix Schlagintweit؛ Koorosh Rashidi؛ Farzaneh Barani

13.

First Report of Ornatorotaliidae Family Representative species and Paleocene-Eocene Biostratigraphy in Hasan Abad section, southeast of Birjand, East of Iran

دوره 13، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 145-165
Maryam Motamedalshariati

14.

Foraminiferal biozonation and morphogroups from shale memberof the Aitamir Formation in Maraveh Tappeh section, northwest Koppeh-Dagh Basin

دوره 7، شماره 2، مهر 2017، صفحه 237-254
Maryam Motamedalshariati؛ Abbas Sadeghi؛ Hussien Vaziri Moghaddam3؛ Seyed Reza Moussavi Harami

15.

Pseudophillipsia (Carniphillipsia) (Trilobite) from the Permian Jamal Formation, Isfahan, Iran

دوره 28، شماره 4، دی 2017، صفحه 325-336
H. Ameri؛ M. Yazdi؛ A. Bahrami

16.

بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
جهانبخش دانشیان؛ اسما آفتابی

17.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی

18.

بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
فاطمه واعظ جوادی؛ محمد قویدل سیوکی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

19.

پالینواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوبات کامبرین-جنوب غرب شهرستان شاهرود (کوه خرباش، نزدیک ده ملا) البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
M. Ghavidel-syooki؛ محمد قویدل سیوکی

20.

چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور ) با توجه به فونای آمونیتی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388
علیرضا عاشوری؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمد وحیدی نیا؛ احمد رئوفیان

21.

چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)

دوره 36، شماره 1، دی 1389
علی نظافت؛ محمد وحیدی نیا؛ علیرضا عاشوری

22.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

23.

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
الهام نفریه؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب