1.

-

دوره 3، شماره 0، بهار 1381
Ebrahim Ghasemi-Nejad

2.

-

دوره 4، شماره 0، پاییز 1382
Mohammad Ghavidel-Syooki

3.

Biostratigraphy and paleo-ecological reconstruction on Scleractinian reef corals of Rupelian-Chattian succession (Qom Formation) in northeast of Delijan area

دوره 4، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 11-24
Mahnaz Karevan؛ Hosein Vaziri-Moghaddam؛ Asadollah Mahboubi؛ Reza Moussavi-Harami

4.

Biostratigraphy of Acritarchs and Chitinozoans in Ordovician Strata from the Fazel Abad Area, Southeastern Caspian Sea, Alborz Mountains, Northern Iran: Stratigraphic Implications

دوره 28، شماره 1، بهار 2017، صفحه 37-57
M. Ghavidel-syooki

5.

Biostratigraphy of the Bazehowz Formation at its Type section, South West Mashhad based on plant macrofossils

دوره 5، شماره 1، بهار 2015، صفحه 27-44
Fatemeh Vaez-Javadi؛ Mohsen Allameh

6.

Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Sepidan section, Interior Fars basin based on planktonic foraminifera

دوره 6، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 211-221
Hassan Rameh؛ MohammadJavad EsfandyariBayat

7.

Calcareous nannofossils biostratigraphy of the Campanian-Danian interval, Gurpi Formation in the Zagros Basin, SouthWest Iran

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 251-264
Saeedeh Senemari؛ Fariba Foroghi

8.

Chronostratigrahy of Acritarchs and Chitinozoans from upper Ordovician Strata from the Robat-e Gharabil Area, NE Alborz Mountains, Northern Khorassan Province: Stratigraphic and Paleogeographic Implications

دوره 29، شماره 1، بهار 2018، صفحه 35-51
M. Ghavidel-Syooki؛ S. Borji

9.

Early Silurian (Llandovery) Trilobite fauna from

دوره 31، شماره 2، تابستان 2020، صفحه 155-164
Hamed Ameri

10.

First record of Gyroconulina columellifera Schroeder & Darmoian, 1977 (larger benthic foraminifera) from the Maastrichtian Tarbur Formation of SW Iran (Zagros Fold-Thrust-Belt)

دوره 6، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 169-185
Felix Schlagintweit؛ Koorosh Rashidi؛ Farzaneh Barani

11.

Foraminiferal biozonation and morphogroups from shale memberof the Aitamir Formation in Maraveh Tappeh section, northwest Koppeh-Dagh Basin

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 237-254
Maryam Motamedalshariati؛ Abbas Sadeghi؛ Hussien Vaziri Moghaddam3؛ Seyed Reza Moussavi Harami

12.

Pseudophillipsia (Carniphillipsia) (Trilobite) from the Permian Jamal Formation, Isfahan, Iran

دوره 28، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 325-336
H. Ameri؛ M. Yazdi؛ A. Bahrami

13.

بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
جهانبخش دانشیان؛ اسما آفتابی

14.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384
مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی

15.

بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382
فاطمه واعظ جوادی؛ محمد قویدل سیوکی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

16.

پالینواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوبات کامبرین-جنوب غرب شهرستان شاهرود (کوه خرباش، نزدیک ده ملا) البرز مرکزی، شمال ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385
M. Ghavidel-syooki؛ محمد قویدل سیوکی

17.

چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور ) با توجه به فونای آمونیتی

دوره 34، شماره 2، بهار 1388
علیرضا عاشوری؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمد وحیدی نیا؛ احمد رئوفیان

18.

چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389
علی نظافت؛ محمد وحیدی نیا؛ علیرضا عاشوری

19.

زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389
عزیزاله طاهری؛ حسین وزیری مقدم

20.

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
الهام نفریه؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.