1.

بررسی بینامتنی حکایات مشترک تذکرة‌الاولیا و منطق‌الطیر عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 95-112
سیده مریم روضاتیان؛ فاطمه السادات مدنی

2.

بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 115-132
ناهید دهقانی؛ سعید حسامپور

3.

بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 191-208
پدرام لعل بخش

4.

بررسی داستان کوتاه معصوم اول اثر هوشنگ گلشیری بر اساس مؤلفه‌های روایت‌شناسی ساختارگرای ژرار ژنت

دوره 24، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 495-522
پروانه عادل زاده؛ مهدی دریائی؛ کامران پاشایی فخری

5.

بررسی عناصر تشکیل‌دهندة داستان عیناک قدری غادة السمّان (بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18
علی سلیمی؛ سمیره خسروی

6.

بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 99-116
محمدحسین سرداغی؛ محمدباقر شهرامی

7.

تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریة زمان ژرار ژنت

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 43-62
سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور

8.

تحلیل نگاره سفینة‌النجات اثر محمدعلی رجبی بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

دوره 28، شماره 3، مهر 1402، صفحه 29-40
طاهره اسحقی غریب دوستی؛ محسن مراثی

9.

خوانش بیش‌متنی نگاره مثنی‌برداری‌شده «نقاش نشسته» کمال‌الدین بهزاد (فریر،32.28) از نقاشی «کاتب نشسته» جنتیله بلینی (گاردنر، P15e8)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-36
فاطمه شه کلاهی؛ حسنعلی پورمند

10.

خوانش روابط بیش‌متنی در قالی ایلام با تکیه ‌بر آرا ژرار ژنت

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-121
فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی

11.

مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 974-995
سحر وفایی تاج خاتونی؛ الله شکر اسداللهی تجرق

12.

واکاوی نحوه‌های تلمیح و پارودی در روابط متون نقاشی و فیلم‌های پدرو آلمودوار بر اساس آرای ژرار ژنت و لیندا هاچن

دوره 28، شماره 3، آبان 1402، صفحه 45-56
وحید رجبی؛ افسانه ناظری؛ مسعود نقاش زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب