1.

آینده‌نگاری سرمایة اجتماعی ایران در افق 1410 با استفاده از روش تحلیل ساختاری

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 159-175
محمدمهدی مولایی؛ محمدهادی قاسمی

2.

ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 628-644
افسانه مظفری؛ علی اصغر کیا؛ شهناز هاشمی؛ عنایت داودی

3.

ارائۀ مدل سلامت نظام مالی به ‏منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک‌های ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 501-526
صالح ابوسعیدی مقدم؛ عباس عباس پور؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ عباس نرگسیان

4.

ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 571-594
زینب مولوی؛ معصومه حسینی ابوعلی؛ سیدمحمدباقر جعفری

5.

بررسی ارتباط میان اعتماد و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرهای استان همدان)

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 907-930
منوچهر رشادی

6.

بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234
زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده

7.

شفافیت در امور عمومی به‌مثابۀ راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 597-616
خیراله پروین؛ مهدیه فیروزی

8.

عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌های دولتی شهر تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 839-856
بهزاد قره خانی؛ حبیب الله طاهرپور؛ فرج الله رهنورد؛ فرخ مصطفوی

9.

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد

10.

مطالعه تاثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی (مطالعۀ شهروندان منطقه 6 شهر تهران)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 995-1017
عباس نرگسیان؛ یاشار دیندار؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی

11.

مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت‌ عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 637-656
عباس نرگسیان؛ حسن هژبرافکن خلاری؛ محمدرضا معینی کربکندی

12.

وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه‌ها به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 225-246
سید مهدی اعتمادی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب