1.

اصل جان و رابطۀ آن با خداوند در منطق‌الطیر عطار، با مروری بر طیرنامه‌های ابن‌سینا و سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 193-171
محمد علی عباسیان چالشتری

2.

انواع طنز در آثار شاعران برجستۀ عصر سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402
قهرمان شیری

3.

بررسی بینامتنی حکایات مشترک تذکرة‌الاولیا و منطق‌الطیر عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 95-112
سیده مریم روضاتیان؛ فاطمه السادات مدنی

4.

بررسی تطبیقی حکایتِ شهزاده و کمپیر کابلی در مثنوی با سرود مروارید

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 221-242
علیرضا جلالی

5.

بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1224-1246
محمود افروز

6.

بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی «جهد» در برابر «عنایت» در منطق‌الطیر و مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 261-281
هاتف سیاه کوهیان

7.

بررسی و تحلیل خودشکوفایی در مصیبت‌نامۀ عطار و تبیین آن با نظریّۀ آبراهام مزلو

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 21-44
علی غلامی؛ علی محمدی

8.

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 153-172
الهام سیدان

9.

تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 367-381
حمیده بهجت

10.

دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
یدالله آقاعباسی

11.

«مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسۀ آن با مصیبت‌نامۀ عطّار»

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 193-220
احمد غنی پور ملکشاه؛ سبیکه اسفندیار

12.

وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-227
محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب