1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

Analyzing the Impact of Export Orientations on Export Performance Through Innovation and Internationalization: The Mediation-Moderation Model

دوره 14، شماره 4، دی 2021، صفحه 761-776
Ali Kazemi؛ Alireza Rousta؛ Abdollah Na’ami

3.

A Survey on Identification & Explanation of Factors Affecting IT Innovation Adoption in Governmental Organizations Using SEM

دوره 5، شماره 4، فروردین 2014، صفحه 195-218
Ali Mohammadi؛ Yasser Amiri

4.

Conceptual Model of Innovation Capability in Industrial and Academic Research Centers: A Systematic Review

دوره 10، شماره 3، مهر 2017، صفحه 609-640
Maryam Yaghoubi؛ Ehsan Teymourzadeh؛ Mohammadkarim Bahadori؛ Fatemeh Ghardashi

5.

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Innovation of Investee Companies From the Perspective of Venture Capitalists: A Case Study

دوره 15، شماره 3، مهر 2022، صفحه 633-648
Mehrdad Karimkhani؛ Kamran Pakizeh؛ Mohammad Reza Akhavan Anvari

6.

Intellectual, Psychological, and Social Capital and Business Innovation: The Moderating Effect of Organizational Culture

دوره 10، شماره 2، تیر 2017، صفحه 307-333
Hasti Chitsazan؛ Afsaneh Bagheri؛ Amir Yusefi

7.

Iran`s Intra-Industry Trade Based on a Schumpeterian Factor Endowment Model

دوره 14، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 209-243
Zahra Najafi؛ Majid Sameti؛ Karim Azarbaiejani

8.

Surveying the role of integration between TQM and Technology management in determining Quality and Innovation Performance(Survey around: Product ompanies Located at Markazi Province)

دوره 2، شماره 4، دی 2010
Hasan Farsijani؛ Abolfazl Samieineyestani

9.

The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms

دوره 9، شماره 4، دی 2016، صفحه 855-882
Seyed Mohamad Hadi Razavi؛ Ghasem Ramezanpoor Nargesi؛ Hojatallah Hajihoseini؛ Morteza Akbari

10.

آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی

دوره 4، شماره 11، آبان 1391، صفحه 91-104
عباس رستگار؛ غلامرضا طالقانی؛ اسماعیل اقبالی؛ مهدی تاج‎الدین

11.

ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 248-233
محبوبه مهراجی؛ فرزاد غفوری؛ سارا کشکر؛ محمد جوادی پور

12.

ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91
صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری

13.

ارائه چارچوبی به منظور شناسایی رفتار اطلاعاتی محققان ایرانی در 8 دانشگاه دولتی تهران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 2-2
الناز رفیعی پور؛ محمد اقدسی

14.

ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانجی آگاهی از کارآفرینی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 60-41
زهرا امینی روشن؛ جواد غلامیان؛ احمد محمودی؛ بهادر عزیزی

15.

ارزیابی اثر میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بر رابطه میان فاوا و بهبود عملکرد سازمان ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره یک اهواز)

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 401-419
رحیم قاسمیه؛ عبدالحسین نیسی؛ یونس حردانی

16.

ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 917-934
فضیله خانی؛ سمیه سادات موسوی

17.

ارزیابی کارایی نظام ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 455-474
سلطانعلی شهریاری؛ ساینا لاهیجی

18.

ارکان و ویژگی‌های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه‌ی علوم دین و معارف اسلامی

دوره 5، شماره 5، دی 1385
حسین خنیفر

19.

الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 301-320
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور

20.

امکان‌سنجی ایجاد جنبش حمایت از خلاقیت‌های محلی در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72
آرزو رضائی؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه

21.

اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص‌های توسعۀ پایدار

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 745-759
ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهویی؛ علیرضا قربانی

22.

با ‏هم‌‏آفرینی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 80-82
مهسا پایه‌دار

23.

بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی‌سازی بر نابرابری درآمدی

دوره 57، شماره 2، دی 1401، صفحه 221-257
رامین امانی؛ خالد احمدزاده

24.

بررسی تأثیر رهبری موثق بر بهبود خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 475-496
فخر السادات نصیری؛ اصغر اسکندری؛ پرویز نویدی

25.

بررسی تأثیر رویکردهای منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد کارآفرینانه و نوآورانه در آموزش عالی ایران: موردمطالعۀ دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 263-280
آیت سعادت طلب؛ علی یاسینی؛ اسماعیل شیرعلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب