1.

ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-36
فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی

2.

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 39-47
مهدی میرزائی؛ حشمت الله امینیان؛ علی روستایی

3.

برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 63-76
افسانه شهبازی؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان

4.

پتانسیل کنترل زیستی جدایه‌های باسیلوس در تعامل با بیمارگر Rhizoctonia solani سیب‌زمینی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 187-205
حسین نوروزی؛ ساره بقایی راوری؛ شیده موجرلو

5.

توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 235-246
فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

6.

شناسایی عوامل قارچی مولد لکه‌برگی گوجه‌فرنگی و کنترل بیولوژیکی آنها توسط آنتاگونیست‌های ناحیه ریزوسفر گوجه‌فرنگی در منطقه سیستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-39
محمد بیدقی؛ ناصر پنجه که؛ راضیه رضایی

7.

طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 149-160
سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ فرامرز خداییان چگنی

8.

کنترل بیولوژیک عوامل قارچی عمدۀ پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا در استان زنجان با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 317-329
آفاق فرجی؛ رقیه همتی؛ علیرضا معرفت

9.

کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ مریم نبی زاده

10.

مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-46
فاطمه جمالی؛ فرشته بیات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب