1.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد منطقۀ 9 شهرداری تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 309-332
احمدرضا قاسمی؛ ساناز قربانی

2.

بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر‌پایه تحلیل اجتماع‌پذیری مدارس دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-86
محبوبه آهنگری؛ حشمت الله متدین

3.

بازشناسی شاخصه‌های ارزشی و شکلی در شهرسازی اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-233
نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

4.

بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 87-102
محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی

5.

بررسی فنی، تاریخی و دسته‌بندی تزئینات زرآراسته در کاشی‌های دوران اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-261
مسلم میش مست نهی؛ محمد مرتضوی

6.

پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 149-162
رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی

7.

تبیین احکام و اخلاق اسلامی در زیبایی‌شناسی معماری اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه جعفری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 59-81
اصغر مولائی

8.

حکمت معماری اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
مهندس محمدجواد مهدوی نژاد

9.

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 35-46
مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی

10.

سیر تطوّر جاذبه‌های بصری «ی معکوس» در کتیبه‌های ثلث از عصر مغول تا صفویه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-92
شهاب شهیدانی

11.

علم عقود ابنیه: کلیدی برای فهم نسبت علم و معماری در جهان اسلام

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 207-232
مهرداد قیومی بیدهندی؛ روح اله مجتهدزاده

12.

مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 221-237
مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری¬نوبری

13.

معرفی سبک مقبره‌سازی متصوفة آذربایجان

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 57-68
سیدهاشم حسینی

14.

نقدی فلسفی بر مفهوم «معماری اسلامی» با رویکردی آسیب‌‌شناسانه

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 423-442
سیدامین سیدینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب