1.

بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی ( با نگاه ویژه به بم )

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
مهندس عبدالله محمودی

2.

بایسته‌های مدیریت سیاسی شهر در نظریه‌های انتقادی پسامدرن

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 697-707
افشین متقی

3.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 379-402
علی محمد یثربی قمی؛ پوریا شیرخانی

4.

بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340)

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385
اسدا... فرزین وش؛ موسی عباسی

5.

بررسی و تحلیل مؤلفه‌ «مکان» در تجربیات و پدیدارهای عرفانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-88
الهام سیدان

6.

پاتوق و تولید اجتماعی فضا: مطالعۀ پدیدارشناسانۀ زندگی روزمره در پاتوق‏ های زنانۀ اصفهان

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 263-292
کامران ربیعی؛ طاهره شریعت منش

7.

تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 355-374
منصور رضاعلی؛ نرجس سادات حسینی

8.

تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 25-36
بابک امرایی

9.

تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-92
عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی

10.

تلقی استاد از فضـا و تأثیر آن بر آموزش معماری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 57-68
منوچهر معظمی

11.

خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
مریم حق روستا

12.

دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 9-38
میلاد محبی؛ آرش حیدری

13.

دوسودایی فضا در زیمل

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 9-30
ابراهیم توفیق؛ امیر خراسانی

14.

راهیابی گنبدخانه به مساجد ایران، روایتی از گسست و پیوست فضا

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 21-30
عیسی حجت؛ سعید گلستانی؛ مهدی سعدوندی

15.

ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
ایلمیرا دادور

16.

روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-55
پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل

17.

روند‌ معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت: مطالعه شهر تهران 1358-1345

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-21
احمد نادری؛ آریاسپ دلورانی

18.

زمان در سیستم‌های ژئومرفیک

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 557-567
محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری؛ سوسن دلسوز

19.

ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت

دوره 43، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-22
اسکندر مرادی؛ رسول افضلی؛ دره میرحیدر

20.

شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 121-134
محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور

21.

شیوه‌های بازنمایی معماری در نگارگری ایرانی: مطالعه موردی نگاره‌هایی از دوره سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 27-38
سید امیر حسینی؛ حمید رضا انصاری؛ منوچهر فروتن؛ شهاب الدین فتحی

22.

ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن

2-173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حسن کریمیان

23.

عوامل مؤثر بر تولید فضا در نواحی پیراشهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-54
حسن اسماعیل‌زاده؛ شمسی صالح‌پور؛ زری قاسمیان؛ ابوذر مظاهری

24.

فضای شهروندمدار، رویکردی نوین در تحقق توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 431-448
زیبا پرنون؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ محمدحسن پاسوار؛ جمیله توکلی نیا

25.

مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 51-58
حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب