1.

اثر مداخلۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 93-77
حمیدرضا میرصفیان؛ اسماعیل امیری؛ احمدعلی آصفی

2.

بررسی استرس شغلی ناشی از آلاینده‌های محیطی در کارکنان دبیرستان‌های تهران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 147-155
امین امامی؛ امیر حسین حمیدیان

3.

بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین کارکنان یک صنعت ساختمان سازی در شهر تهران

دوره 47، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-124
ماکان پیربنه؛ سعید کریمی؛ حمید رضا جعفری؛ داود پناهی

4.

بررسی تأثیرهای فشار زمانی، تعارض کار ـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی

دوره 29، شماره 4، 1401، صفحه 714-737
محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده

5.

بررسی و مقایسه عوامل استرس‌زای شغلی و راهکارهای سازمانی مدیریت آن در مسئولان ورزش شرکت نفت ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
امین پورنقی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی

6.

بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیأت علمی دیگر رشته ها

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390
محمد حسین انصاری؛ حبیب هنری؛ صدیقه صاحبی

7.

تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 101-114

8.

تأثیر اصول ارگونومی بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و بهره ‏وری کارشناسان کشاورزی(مورد مطالعه: استان کرمان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 431-446
لطیف حاجی؛ حمید کریمی؛ ناصر ولی‌زاده

9.

تأثیر تمرین هوازی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 359-377
جبار سیف پناهی شعبانی؛ میلاد پروندی

10.

شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی و رابطة آن‌ با کیفیت زندگی کاری (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 113-1133
سید محمد میرکمالی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه ذوقی پور

11.

نقش ابعاد رفتاری شغل بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 809-830
میلاد آقایی؛ رضا آقایی؛ اصغر آقایی

12.

نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 559-573
حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول الوندی؛ محمد صیادفرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب