1.

آسیای مرکزی زیر سلطۀ عرب‌ها و ترکان: مقایسه‌ای در نظام حکومت

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 121-140
فرهاد عطایی؛ سیکا سعدالدین

2.

ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-75
محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی

3.

اندیشه غالب بر نوشته‌های تاریخی دورۀ سلجوقی در ایران: کلام اشعری و حکمت عملی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 31-51
پروین ترکمنی‌آذر

4.

انواع طنز در آثار شاعران برجستۀ عصر سلجوقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 47-71
قهرمان شیری

5.

بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-274
شیرزاد نعیمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی

6.

بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 77 موزۀ آستان قدس رضوی وتطبیق آن با قرآن‌های دورۀ سلجوقی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 207-225
ابوالقاسم ساقی؛ طاهره عظیم زاده؛ علی اصغر یساقی

7.

تجلی شهر ایرانی- اسلامی در آراء سیاسی و اقدامات شهرسازی خواجه نظام‌الملک طوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-48
حمیدرضا صارمی؛ آزاده جلالی

8.

تحلیل ماهیت قدرت در سرزمین‌های جنوبی دریای خزر (۴۶۶-۶۰۶ ه ق)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 37-48
زمانه حسن نژاد

9.

تحلیل منازعات مذهبی نیشابور در عهد سلجوقیان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 53-72
علی گراوند؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری

10.

تشیع و فِرق آن در الأنساب سمعانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-250
سیدکمال کشیک نویس رضوی؛ عباس احمدوند

11.

جایگاه تاریخ‌نگاری راحةالصدور و آیةالسرور راوندی در میان متون تاریخی عصر سلجوقی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-124
عبدالرضا کلمرزی

12.

جایگاه زنان در سیاست نامه خواجه نظام‌الملک براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 579-599
منصوره شهریاری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ اکرم جودی نعمتی

13.

سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 73-92
شهرام آزادیان؛ حمید رضا حکیمی

14.

سیرالملوکِ نظام‌الملک: اغلاط، مجعولات و عامل آنها

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 27-57
مرتضی دانشیار

15.

سیف الدوله امیر نامدار بنی مزید و حوزة علمیّة حلّة سیفیه

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
یدالله نصیریان

16.

شیوه خردمندان درمهارخودکامگان ( علل تاکید برعدالت در منابع عصر سلجوقی)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

17.

قلعه دختر بیدستان: قلعۀ نوشناخته اسماعیلیان در قومس

دوره 21، شماره 27، بهمن 1401، صفحه 59-73
محمد صابر

18.

مجسمه های گچی سلجوقی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 39-50
حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی

19.

مطالعۀ تحلیلی هنر سیاه‌قلم در فلزکاری دورۀ سلجوقی و کاربست آن در گسترش هنر دورۀ معاصر

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 97-130
سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده

20.

مطالعۀ فلزکاری سلجوقی با تکیه بر رویکرد ویکتوریا دی. الکساندر

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 81-93
سعید زاویه؛ آزاده مرادی

21.

نقش سیاست‌های جانشینان ملکشاه در بی‌ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 273-293
حسین مفتخری؛ محمد حسن رازنهان؛ قدیر نجف زاده شوکی؛ هاشم آقاجریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب