1.

اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم‌گونه به‌واسطۀ میزبان گیاهی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 229-241
محمود ناظری؛ حسین اللهیاری؛ سیدحسین گلدانساز

2.

ارزیابی خطر تهدید سلامتی انسان ناشی از نیترات موجود در خیار، گوجه‌فرنگی‌ و توت‌فرنگی‌های تولیدی در شهرستان جیرفت

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1251-1268
مژگان یگانه؛ رضوانه توپال نیا؛ اردوان کمالی؛ حسین شکفته؛ هادی احمدی

3.

استصحاب و اصاله اللزوم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
روشنعلی شکاری

4.

اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
خلیل طالبی جهرمی

5.

بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرار داد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر اکبر میرزانژاد جویباری

6.

بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
نجمه زینلی؛ عبدالکریم کاشی؛ محمد رضا فتاحی مقدم

7.

بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 859-868
ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد رضا عبداللهی

8.

بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر برخی صفات خیار مزرعه‌ای (Cucumis sativus L. cv. Superdaminus) در کشت پاییزه

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385
محمدرضا حسندخت؛ فاطمه مستوری

9.

بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 99-108
آمنه مظلومی لیلی؛ حمیدرضا علیزاده؛ ناصر برومند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی

10.

بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

دوره 48، شماره 3، دی 1396، صفحه 601-611
سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری

11.

بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر

دوره 43، شماره 3، آبان 1391، صفحه 285-292
علیرضا فرامرزپور؛ مجتبی دلشاد؛ مسعود پارسی نژاد

12.

بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 177-189
الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری

13.

تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 129-138
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

14.

تأثیر محلول‎های غذایی مختلف بر عملکرد، عناصر غذایی و خصوصیات فیزیولوژیکی خیار رشد یافته در آبکشت

دوره 41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 253-263
قادر خضری؛ سید جلال طباطبائی

15.

تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 133-153
محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی

16.

تعیین حجم آب کاربردی و شاخص‌ بهره‌وری آب در مزارع تولید خیار در کشور

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 329-343
نادر عباسی؛ فریبرز عباسی*؛ رضا بهراملو؛ ابوالفضل ناصری؛ سمیرا واحدی؛ ثمر بهروزی نیا؛ اسماعیل مقبلی دامنه؛ اسحق زارع؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد خرمیان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ محمد کریمی؛ سالومه سپهری؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم

17.

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 339-351
حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

18.

فوریت یا تراخی در اعمال خیار

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 435-450
عبدالله خدابخشی

19.

کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 83-92
فرخنده امینی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری

20.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-19
حمید ابهری

21.

مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سید جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ خلیل طالبی جهرمی

22.

واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-24
حیدر باقری اصلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب