1.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
محسن ایزانلو

2.

ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

3.

ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 245-265
سعید نظری توکلی؛ میثم خزائی؛ طه زرگریان

4.

استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
محسن ایزانلو

5.

امکان‌سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-221
سمیه نوری؛ مصطفی اربابی مجاز؛ محمدرضا کیخا

6.

تأملی در تعیین دیه، در جنایت واحد بر هر دو چشمِ افراد دارای یک چشم بینا (ارائۀ راهکار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامی)

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 363-384
امین سلیمان کلوانق

7.

تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 799-819
سیدهاشم آل‌طه؛ احمد حاجی ده‌آبادی

8.

تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان کوتاه «دیه» اثر عمر سیف الدین

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 353-364
بهروز بیک بابایی

9.

تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 49-65
احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی

10.

تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 691-710
جواد ریاحی

11.

دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 39-56
جلیل امیدی؛ سهیلا رستمی

12.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1383
دکتر محمد ابراهیم شمس ناترى

13.

رویکردهای جبران خسارات ناشی از خطاهای مدنی مرگ آفرین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق مسئولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 63-98
سعید حبیبا؛ علیرضا صالحی فر

14.

سقط جنین حرمت یا جواز

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
فریبا حاجیعلی

15.

ضابطه وحدت یا تعدد زیانهای بدنی؛ تلاشی برای بازگشت به قواعد عمومی مسوولیت مدنی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 560-543
عباس میرشکاری؛ علی عابدی؛ افروز صمدی

16.

عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 145-160
محمدحسین شعبانی

17.

قاعدۀ دیۀ شکستگی: بازتاب فاصله‌ای میان مشهور و مأثور

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 733-752
محمد جعفر صادق پور

18.

ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 651-684
حبیب اسدی؛ علیرضا لطفی دوران؛ مظفر باشکوه

19.

مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 363-378
خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری

20.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

21.

واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-218
قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره‌یتاق

22.

واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 403-428
امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب