1.

مطالعۀ تطبیقی «معنویت»: ملاحظات روش‌شناختی

صفحه 293-273
بهزاد حمیدیه

2.

فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن

صفحه 316-295
علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ علیرضا فهیم

3.

ابعاد روش شناختی اندیشۀ جوسایا رویس از منظر رویکردهای الهیاتی معاصر

صفحه 338-317
علی سنایی

4.

موافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قم

صفحه 359-339
محمود شیخ

5.

بررسیِ مقایسه‌ای تفکراتِ دوروتی زُئِلِه و سیمون وی

صفحه 380-361
جعفر فلاحی

6.

نقش سیاسی - مذهبی مسیحیان نسطوری در زمان خسروپرویز؛ مطالعۀ موردی: نقش پاتریارخ سبریشوع

صفحه 400-381
جمشید قهرمانی

7.

پیامدهای رویکردهای اثبات‌گرایانه برای مطالعات اسلامی در محیط آکادمیک ایران

صفحه 420-401
سیدمحمدهادی گرامی؛ فاطمه طیبی فرد

8.

بررسی مواجهۀ فمینیسم و اگزیستانسیالیسم؛ اسطوره‌زدایی از تصویر زنان در کتاب مقدس و برسازی چهرۀ نوین از زنان در جوامع مدرن غربی

صفحه 439-421
راضیه معافی؛ مسعود احمدی افزادی

9.

نقش حکمت در وساطت فیض(بررسی مقایسه‌ای عرفان یهود و عرفان اسلامی)

صفحه 458-441
عادل مقدادیان؛ ابوالفضل تاجیک

10.

نحوه و غایت عروج نفس در فلسفۀ فلوطین

صفحه 478-459
سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران

11.

تحلیل مفاهیم «خود» و «دیگری» براساس مبانی عرفانی ابن‌عربی

صفحه 498-479
حسن مهدی پور

12.

بررسی و تحلیل مبانی عرفانی بالاترین مرتبۀ توبه (توبه از ماسوی‌الله)

صفحه 516-499
محمد میری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب