1.

نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی

صفحه 1-23
عباسعلی کدخدایی؛ احسان شهسواری

2.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری

صفحه 25-47
سید حسین رحیمی مقدم؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی

3.

مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی

صفحه 49-68
سیده ندا میرفلاح نصیری؛ سیدقاسم زمانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی توکلی طبسی

4.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی

صفحه 69-95
محمدمهدی حسینمردی؛ حسن خسروی؛ رضا موسی زاده؛ مجتبی بابایی

5.

ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی

صفحه 97-119
حسن محسنی

6.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینۀ مسئولیت بین‌المللی دولت

صفحه 121-143
محسن عبدالهی؛ منا کربلایی امینی

7.

تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا

صفحه 145-161
سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی

8.

حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 163-183
سید احمد حبیب نژاد؛ احمد خسروی

9.

تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر

صفحه 185-206
حامد ملکی پور؛ پوریا عسکری؛ فریده شایگان

10.

حمایت از کودکان بزه‌دیده در دیوان کیفری بین‌المللی

صفحه 207-229
محمد هادی ذاکرحسین

11.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری

صفحه 231-248
ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حمید رضا سلیمی

12.

رویکرد ایران به قاعدة آمره

صفحه 249-273
عبدالله عابدینی؛ محمدرضا محمدی

13.

آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19)

صفحه 275-296
توکل حبیب زاده؛ مهدی پیری؛ مصطفی یکتافر

14.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی

صفحه 297-321
باقر انصاری

15.

رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر

صفحه 323-349
ساسان صیرفی

16.

استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19

صفحه 351-377
عقیل محمدی؛ فائزه سادات سجادی

17.

رویکرد فلسفة زبانی هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به‌مثابة صورتی از هرمنوتیک حقوقی

صفحه 379-394
سیدسعید موسوی اصل؛ زهرا مرادی

18.

مبنای استناد به معیار تناسب در حل‌وفصل اختلافات دولت-سرمایه‌گذار

صفحه 395-420
امینه فراستمند

19.

ارزیابی قضایی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی زیست‌محیطی

صفحه 421-437
محمد ذاکر اردکانی؛ علیرضا آرش‌پور

20.

تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری

صفحه 439-461
جلال الدین قیاسی؛ محمد رجبی

21.

دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت‌های پس از مخاصمات داخلی

صفحه 463-483
مصطفی فضائلی؛ نرگس سادات حسینی

22.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین‌گذاری‌شده ایران در جنگ تحمیلی

صفحه 485-505
سیدرسول قریشی؛ صابر نیاورانی

23.

مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی

صفحه 507-529
احمد شهنیایی

24.

نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر

صفحه 531-552
مرتضی کامل نواب؛ غلامعلی قاسمی

25.

جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011

صفحه 553-573
داود محبی؛ مهدی زارع؛ احمد گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب