1.

طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران

صفحه 24-1
مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

2.

طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران

صفحه 42-25
مهشید محمدی؛ محمد رضا اسماعیلی؛ علی زارعی

3.

برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

صفحه 62-43
حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی

4.

رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز

صفحه 82-63
محمد فیروزیان؛ محمدصادق افروزه؛ حمید رضا صفری جعفرلو

5.

ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM)

صفحه 98-83
افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی

6.

آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی)

صفحه 116-99
ناصر آقابابایی؛ مصطفی افشاری

7.

ارائه الگوی پارادایمی توسعه و آموزش سواد حرکتی در دانش آموزان

صفحه 132-117
علیرضا نصر اصفهانی؛ حسن محمدزاده

8.

پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعه موردی: باشگاه تراکتورسازی)

صفحه 150-133
علیرضا الهی؛ هادی نوری نقده؛ حسین اکبری یزدی

9.

عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA)

صفحه 163-151
رقیه سرلاب؛ لیلا غلامی حیدریانی؛ محمد سرلاب

10.

طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریه داده بنیاد

صفحه 182-164
محمد ریحانی؛ ابوالفضل درویشی؛ خدیجه پورذبیح سرحمامی

11.

بررسی ارزش‌های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی

صفحه 194-183
مسعود جعفری؛ شهرام نظری؛ کامران عیدی پور

12.

طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش

صفحه 212-195
رسول طریقی؛ فرشته شیردل شهمیری

13.

شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

صفحه 230-213
جمال الدین شریعتی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ رحیم خسرومنش

14.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 248-231
محمد بستاکی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

15.

شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها

صفحه 264-249
رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی

16.

برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو

صفحه 282-265
راضیه گیوی؛ حسین عیدی

17.

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

صفحه 302-283
سولماز شمالی؛ سارا کشکر

18.

ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران

صفحه 322-303
محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی

19.

شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران

صفحه 340-323
هدایت ممبینی؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ مهدی رسولی

20.

روایت پژوهی قهرمانان ورزشی بندر انزلی؛ واکاوی علل موفقیت

صفحه 355-341
کریم کیاکجوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب