1.

سوبژکتیو پنهان در ابژه هنر معاصر

صفحه 5-15
سمانه محمدی؛ معصومه عباچی

2.

بازتعریف عدالت‏ اجتماعی در هنر پست‏ مدرن با رویکرد انتقادی مطالعات‏ فرهنگی (مطالعات موردی چیدمان‏ شیبولث و پرفرمنس تنش درونی)

صفحه 17-28
محبوبه طاهری؛ عفت السادات افضل طوسی؛ حسینعلی نوذری

3.

تألیف و تفرُّد در نقاشی مکتب اصفهان

صفحه 29-39
عبدالله آقائی

4.

مصحف معظم: فرضیاتی درباره کاتب و زمان کتابت قرآن بایسنقری

صفحه 41-50
مهدی صحراگرد

5.

تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

صفحه 51-62
هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان

6.

کلیشه های جنسیتی و اطلاق جنسیت به یک اثر هنری: مطالعه موردی "نقاشی رئال و انتزاعی"

صفحه 63-70
آزیتا شکوهی زادگان؛ رضا افهمی؛ مهدی کشاورز افشار

7.

تزیین و ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسلان جاذب

صفحه 71-82
,وحیده زابلی زاده غضنفرآبادی؛ علیرضا شیخی

8.

تبیین نمادهای رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مجموعه پایدار 2018 برند اچ‌اندام

صفحه 83-91
مریم مونسی سرخه؛ هانیه چوپانی

9.

شمایل‌نگاری مذهبی قاجار در سایة تأثیرات فرهنگ غرب (نمونة مطالعاتی: قاب آینة زیرلاکی، اثر محمداسماعیل نقاش‌باشی اصفهانی)

صفحه 93-102
حسن عزیزی؛ علیرضا بهارلو

10.

نمادشناسی و گونه شناسی شیرسنگی های ایران با تأکید بر نقوش و خطوط پیرامونی.

صفحه 103-113
روح اله رحمانی؛ سید عبدالمجید شریف زاده؛ مهدی امرایی

11.

مقایسه تطبیقی عکس طراحی شده در اینستاگرام و عکس‌مفهومی با توجه به آرای لِو مانویچ

صفحه 115-124
محمد خدادادی مترجم زاده؛ پرستو کشاورز

12.

بررسی اثر تغییرات محیطی-اجتماعی بر فرهنگ آموزش، با رویکرد طراحی فرهنگی و آموزش مثبت

صفحه 125-135
یاسمن خداداده؛ ضحی فقیه حبیبی؛ ونوس جلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب