1.

سوگردانی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات بخش زمانه ما از نگاه هیدگر

صفحه 5-13
مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی

2.

تقابل زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظرلارنس الووی

صفحه 15-23
علی اکبر جهانگرد

3.

تحلیل بازتاب نقشمایه های تزئینی محراب مسجد جامع اصفهان در تزئینات رحل ایلخانی موزه ی متروپولیتن

صفحه 25-32
سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده

4.

پیامدپژوهی اندیشه زرتشتی در بشقاب فلزی ساسانی و سفالینه های سلجوقی

صفحه 33-38
ابوالقاسم دادور؛ سهیلا نمازعلیزاده

5.

مقایسه شیوة کرسی بندی در دو چلیپای مشابه از سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی

صفحه 39-47
محمدمهدی قادریان؛ شهاب شهیدانی؛ علیرضا محمدی‌میلاسی

6.

بررسی نقش ها و بن مایه های ایرانی شکار بر روی مقابر چینی و سغدی در عصر باستان و ارتباط آن با مفهوم «بهشت شی وانگ مو»

صفحه 49-57
حمیدرضا پاشازانوس

7.

انطباق تحولات نظری پیت موندریان با عناصر نقاشی نئوپلاستیک طی بازه زمانی 1927تا 1944

صفحه 59-69
علی فلاح زاده؛ زهرا رهبرنیا

8.

طرح و نقش منسوجات کاربردی (غیرجامگانی) در اوایل عصر ناصری با نظر به نگاره پردازی های هزارویک شب صنیع الملک

صفحه 71-82
آمنه مافی تبار

9.

تبیین شیوة طراحی نقوش کاشی های ستاره ای شکل کاشان در سدة 6تا 8هجری

صفحه 83-92
سکینه خاتون محمودی؛ زهرا حسین آبادی

10.

بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی

صفحه 93-101
سمیرا اشعری؛ حسن نائینی

11.

نوع شناسی استعارة بصری در تبلیغات تجاری (مطالعه منتخبی ازتبلیغات تجاری در شبکه اینستاگرام)

صفحه 103-113
میترا معنوی راد؛ شادی مددی

12.

عکاسی و سیاست در ایران پیشاانقلابی: نبرد بر سر تصویر ایران

صفحه 115-123
هادی آذری ازغندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب