1.

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و زودرسی در ژنوتیپ‌های شش گونه جنس براسیکا

صفحه 839-854
فاطمه رشیدی؛ نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر

2.

عملکرد کمی و کیفی رازیانه تحت تأثیر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم و علف کش

صفحه 855-871
ذلیخا شریفی؛ احمد زارع؛ الهام الهی فرد؛ علیرضا ابدالی مشهدی

3.

تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

صفحه 873-885
حمزه خانجانی افشار؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ مهرداد چائی چی؛ امین فرنیا

4.

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی در کشت مخلوط با چای ترش در سطوح مختلف کود نیتروژن

صفحه 887-899
اسحق پورکرمی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ عیسی خمری

5.

اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 901-918
محراب مهری چروده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی

6.

ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکی انتهایی در کرج

صفحه 919-933
مدینه بیژنی؛ سعید صوفی زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید جباری

7.

بررسی روند پیری برگ و شاخص‌های رشدی سویا تحت تأثیر اسید الاژیک و کیفیت بذر

صفحه 935-950
صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری

8.

بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تأثیر کاربرد نیتراپایرین در شرایط خاک‌ورزی متفاوت

صفحه 951-964
اشکان جلیلیان؛ قربان خدابین؛ مژده سادات خیاط مقدم؛ احسان زندی اصفهان؛ فاطمه امینی؛ نیما شهبازی؛ محمد زرگران

9.

ارزیابی تحمل به خشکی ارقام سورگوم علوفه ای با استفاده از شاخص‌های حساسیت و تحمل به تنش

صفحه 965-976
فرزاد فردین؛ بهزاد ثانی؛ پیام معاونی؛ غلامرضا افشارمنش؛ حمید مظفری

10.

تاثیر محلول پاشی با آهن و روی بر بهبود جذب عناصر غذایی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

صفحه 977-993
راحله عرب؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ حمید اله دادی

11.

ارزیابی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک با منابع مختلف کود نیتروژنه بر صفات زراعی برنج عنبربو (Oryza sativa L.) در سیستم کشت مستقیم

صفحه 995-1008
حسن نیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ محمود رضا تدین؛ سید رضا احمدپور؛ اکبر کریمی

12.

تحلیل اثر عوامل محیطی بر کشت ذرت علوفه‌ای با استفاده از منطق فازی

صفحه 1009-1022
حسین پورهادیان

13.

بررسی تاثیر روش و میزان آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و کیفیت یونجه

صفحه 1023-1037
حسین شمسی محمودآبادی؛ وحدت برخورداری؛ اسماعیل مقبلی دامنه

14.

تاثیر پذیری عملکرد گندم از مقدار درجه روز رشد تجمع یافته در طی گرده افشانی-رسیدگی نسبت به کاشت-گرده افشانی

صفحه 1039-1052
مهدی جودی

15.

ارزیابی رشد ذرت در مرحله رویشی تحت شرایط خاک آلوده با تیمار ترکیبات گوگرددار و باکتری تیوباسیلوس

صفحه 1053-1069
حمزه میرزائی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ محمد امیر دلاور

16.

ارزیابی پلی‌آمین‌ها بر فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن، پروتئین و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کاملینا (Camelina sativa) تحت تنش شوری

صفحه 1071-1089
اسماعیل قلی نژاد؛ بختیار لله گانی؛ شهریار کاظمی

17.

اثر کاربرد مایکوریزا و فسفر بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی ذرت و کینوا در کشت مخلوط به روش جایگزینی

صفحه 1091-1107
طیبه رستمی؛ حمید عباسدخت؛ حسن مکاریان؛ منوچهر قلی پور؛ خلیل کریم زاده اصل

18.

برآورد نیازسرمایی وگرمایی ارقام مختلف تمشک سیاه در شرایط مزرعه ای شرق مازندران

صفحه 1109-1124
سمیه طبری؛ مهدی حدادی نژاد؛ رضا نوروز

19.

ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های بامیه تحت رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 1125-1139
مهتاب نوری؛ فرنگیس قنواتی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ حمید سبحانیان؛ حمید رضا فنایی

20.

اثر تلقیح مایکوریزایی و اسیدسالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد وکیفیت گیاه ‏همیشه‌بهار تحت تنش شوری

صفحه 1141-1156
احمد کوچک زاده؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ مریم شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب