1.

بر همکنش گیاهان ترانس ژنیک مقاوم به سوسک کلرادو Leptinotarsa decemlineata با موجودات غیر هدف: اثرات جانبی روی شته Macrosiphum euphorbiae و پارازیتوئید Aphidius nigripes

احمد عاشوری؛ حسن عسکری

2.

بررسی امکان نشاء کاری مکانیزه در روش های شله زنی و تراکم خاک و اثرات آنها بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد برنج در خاک رسی سیلتی

عباس همت؛ اورنگ تاکی

3.

بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه

4.

بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه

5.

اثر چهار دور آبیاری بر عملکرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان

خلیل کریم زاده اصل؛ داریوش مظاهری؛ سیدعلی پیغمبری

6.

کارآیی نماتدهای بیماری زای حشرات Steinernema sp و Heterorhabditis bacteriophora در کنترل لاروهای پروانه زنبورنمای چوبخوار تنه درختان سیب Synanthedon myopaeformis

رحیم پرویزی

7.

مقایسه تأثیر حشره کشی عصاره گیاهان گندواش (Artemisia annual L.) و آقطی ( Sambucus ebulus L.) روی شپشه آرد (Tribolium confusum Duv.)

فرشاد حقیقیان؛ علی رضا علی اکبر؛ جلال جلالی سندی

8.

اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی

داور نورمحمدی؛ سلیمان زارعیان

9.

صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین

10.

بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در نخود تیپ دسی

محسن مردی؛ علیرضا طالعی؛ منصور امیدی

11.

شناسائی نژادهای فیزیولوژیک قارچ Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی مقاومت ارقامی از گندم به بیماری سفیدک سطحی

محمد سالاری؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سیدجواد زاد5؛ مجتبی محمدی

12.

تولید لاین های متحمل به سطوح بالای شوری در جو با استفاده از تنوع سوماکلونی

مهران عنایتی شریعت پناهی؛ امید دبیر اشرافی

13.

اثر قطع دنبه و مدت پروار بر رشد بره های نر لری بختیاری

محمد علی طالبی؛ حسین موثق؛ مرتضی کرمی

14.

تحلیل اقتصادی تولید و جیره غذایی جوجه های گوشتی: مطالعه موردی در استان فارس

جواد ترکمانی؛ عبدالرسول شیروانیان

15.

بهینه یابی ترکیب فعالیت های سرمایه گذاری در بانک کشاورزی

حبیب ا... سلامی؛ علی بهمنی

16.

بررسی خصوصیات سیستمیکی قارچکش بنومیل در مبارزه با بیماری بلاست برنج

عبدالحسین جمالی زواره؛ عبا س شریفی تهرانی

17.

تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی

معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ مرتضی قدیم زاده؛ امیر فیاض مقدم

18.

تأثیر تراکم و سن نشاء بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه سه رقم برنج در شرایط خوزستان

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ قدرت اله فتحی

19.

اثرهای ایزوپروپیل 2‘ 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر اندازه و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی

مجید راحمی؛ محمد مقدس

20.

مطالعه روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ارقام و لاینهای گندم (Triticum aestivum) با نشانگرهای RAPD

بابک عبداللهی مندولکانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادها؛ منصور امیدی

21.

بررسی مقدماتی علل ریزش گلهای ماده ی گردو (Juglans regia L.) در ایران

حسین مرادی؛ علی وزوائی؛ محمدصانعی شریعت پناهی

22.

مطالعه اثر شخم دوم بر جمعیت علفهای هرز در زراعت برنج

مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده

23.

اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدمعز اردلان

24.

مطالعه و ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری بلاست در ارقام مختلف برنج

علی مومنی؛ بهمن یزدی صمدی؛ هی لئونگ

25.

تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

هرمز منصوری؛ علی نیکخواه؛ محمد رضائیان؛ محمد مرادی؛ سیداحمد میرهادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب