1.

تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان

صفحه 1-22
امیرحسین امیرخانی؛ محمد رضا کیخا؛ محمد جواد دادرس؛ اشرف میرشکاری

2.

شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه‎ی موردی)

صفحه 23-40
منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی یوشانلوئی؛ وحید اسکویی؛ احد حسینی

3.

آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 41-69
حمیدرضا حسن زاده؛ حسین خنیفر؛ حسن کولیوند؛ ناصر عسگری

4.

رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: باز آزمون و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت

صفحه 63-80
حسن زین آبادی

5.

مدل ساختاری بهبود بهره‎وریکارکنان تولیدی

صفحه 81-94
فرج اله رهنورد؛ مجید خدابخش

6.

ارایه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان‎های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی

صفحه 95-114
بابک سهرابی؛ سکینه فروزنده؛ ایمان رئیسی وانانی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‏وری (مطالعه‎ی موردی: بانک سامان)

صفحه 115-130
غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد جعفر زرین نگار

8.

ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه‌بندی‌های موضوعی پایگاه استنادی علوم (آی‌اس‌آی)

صفحه 131-138
حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکان؛ فتاح آقازاده

9.

تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان‎های دولتی

صفحه 149-166
ارین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ فرشته محمدی

10.

مقایسه‎ی رضایتمندی مشتریان بانک‎های خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشرا

صفحه 167-184
سیدمهدی مصطفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب