1.

بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی (CDI در نوجوانان 13 تا 15 ساله)

unknown

2.

محیط فراگیر یادگیری پسند: موردی از نوآوری آموزشی و کاربرد آن در تحقق هدف های آموزش برای همه

unknown

3.

خلاقیّت و سلامت روانی

unknown

4.

"فن آوری پردازش گفتار" و کاربرد آن در کتابخانه

unknown

5.

تبیین و نقد نظریه ی انسان برتر نیچه و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

unknown

6.

بررسی تحلیلی رابطه ی وزن نوزازادان به هنگام تولد و فراوانی آسیب های زیستی, شناختی و حرکتی

unknown

7.

رابطه فهم عدد و توانایی ردیف کردن در کودک

unknown

8.

رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد

unknown

9.

بررسی مقایسه‎ای فشارهای شغلی و روش‎های مقابله با آن در بین مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب