1.

تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

صفحه 5-12
محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی

2.

جهان متن و زیبایی شناسی دریافت در پوئتیک ارسطو و پوئتیک مدرن امبرتو اکو

صفحه 13-20
فاطمه رحیمی

3.

اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

صفحه 21-28
محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم

4.

شیوه تبریز مکتب ترکمان

صفحه 29-40
یعقوب آژند

5.

مقایسه تطبیقی پیکره های ایستاده فتحعلی شاه قاجار به رقم مهر علی با پیکره های انسانی در هنر سغدی

صفحه 41-50
سهیلا نمازعلیزاده؛ ابوالقاسم دادور

6.

تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

صفحه 51-60
یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی

7.

شیوه تصویرگری نسخ خطی کتاب «تشریح بدن « منصوری و تاثیر آن بر کتب تشریح بدن غربی و ژاپنی

صفحه 61-70
علی رضا طاهری

8.

بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

صفحه 71-80
مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی

9.

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان با تاکید بر سه رویکرد غالب: یادمانی، انتزاعی،شبیه‌سازی

صفحه 81-90
امین ابراهیمی دهکردی؛ سارا سعادت فرد

10.

مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق

صفحه 91-102
سمانه صادقی مهر؛ علی اصغر میرزایی مهر؛ حمید فرهمند بروجنی

11.

طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقاء کاربردپذیری محصولات تعاملی؛ مطالعه موردی: دستگاه خودپرداز

صفحه 103-112
ابراهیم باقری طالقانی؛ رضا افهمی؛ وحید چوپانکاره

12.

به کارگیری مولفه های طراحی ترغیبی در ساختار محصولات آموزشی کودکان (مطالعه موردی: آموزش نگهداری گیاهان)

صفحه 113-125
مریم خلیلی؛ الهام عتیقی لرستانی؛ جمشید امامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب