1.

تحلیل مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد همگنی ناحیه‌ای با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: آبخوان میاندوآب)

صفحه 801-812
احسان رزاق دوست؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ حمید کاردان مقدم

2.

بررسی اثر همزمان شوری خاک و آب آبیاری بر شوری نهایی خاک و عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب کلزا

صفحه 813-828
کامی کابوسی؛ مهدیه صارمی

3.

بهینه‌سازی فرمولاسیون کود زیستی برای افزایش انحلال فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس

صفحه 829-839
معصومه حسینی؛ محسن برین؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسد زاده

4.

تأثیر نشت آب از بستر رودخانه در کاهش حجم آب شور در آبخوان‌های فراساحلی

صفحه 841-853
الهام پنج نوش؛ سیدسجاد مهدی زاده

5.

تحلیل عدم‌قطعیت پارامترها در برآورد حداکثر سیلاب محتمل در حوضه سد بختیاری با روش مونت کارلو

صفحه 855-871
حسین فتحیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی

6.

بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

صفحه 873-883
محمود عظیمی؛ مهدی طاهری؛ تورج خوش زمان؛ محمد تکاسی؛ اسماعیل سهرابی؛ احمدرضا دادرس؛ عزیزاله عبدالهی

7.

برآورد سرعت نشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از معادلات نفوذ و روش غرقابی

صفحه 885-893
محمد بی جن خان؛ حسین ربانی ها

8.

برآورد دمای خاک از داده‌های هواشناسی با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سریع، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه

صفحه 895-906
حسین زادمهر؛ احمد فرخیان فیروزی

9.

بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت‌شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل

صفحه 907-921
سولماز بی دست؛ احمد گلچین؛ احمد بایبوردی؛ عباسعلی زمانی

10.

بررسی زغال زیستی اصلاح شده، نانورس و پلی‌وینیل استات بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی خاک شنی و شنی‌لومی

صفحه 923-935
فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی

11.

توسعه مدل عامل‌بنیان جهت تخصیص بهینه‌ آب از مخزن سد مطالعه موردی: سد شهید رجایی

صفحه 937-948
مهسا نوری؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی

12.

بررسی شاخص‌های تنش خشکی در کم‌آبیاری سطحی کنجد

صفحه 949-959
نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی

13.

مطالعه آزمایشگاهی انتقال املاح به سمت آب سطحی و زیرزمینی

صفحه 961-974
زهرا سلیمی؛ علی مهدوی مزده؛ بیژن نظری

14.

شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-ماشین آموزش نیرومند خودتطبیقی

صفحه 975-986
مریم ملکزاده؛ سعید کاردار؛ سعید شعبانلو

15.

مطالعه لایسیمتری تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر آبشویی نیترات، فسفات و شوری در زه‌آب در دزفول

صفحه 987-1001
علی افروس؛ پریا صدیق

16.

روندیابی معکوس سیلاب به روش موج پخشیدگی (مطالعه موردی: رودخانه یوان واقع در کشور چین)

صفحه 1003-1012
مجید حیدری؛ شاهین عودی؛ فریبا احمدی دهرشید

17.

تأثیر کاربرد پایه و محلول‌پاشی کود سولفات روی بر جذب روی، عملکرد و اجزاء عملکرد برنج رقم هاشمی

صفحه 1013-1026
شهرام محمود سلطانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم شکوری کتیگری؛ علی پورصفر طبالوندانی

18.

اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار)

صفحه 1027-1040
حامد حیدری؛ محمد موسوی بایگی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی گلکاریان

19.

مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی در پیش‌بینی ذخیره ‌کربن آلی خاک در برخی اراضی شهرستان بهبهان

صفحه 1041-1054
صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر

20.

تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی برخی از ویژگی‌های کیفی و فعالیت تعدادی آنزیم در خاک

صفحه 1055-1068
زهرا وارسته خانلری؛ احمد گلچین؛ سید عبدالله موسوی کوپر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب