1.

آیا در تلاطم های شدید بازار سهام تهران متنوع‌سازی ریسک را کاهش می‌دهد؟

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 493-515
غلامرضا کشاورزحداد؛ الهام محمدی

2.

اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 647-676
غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی

3.

اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 965-993
زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع

4.

اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 215-232
محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی

5.

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی

6.

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 869-902
غلامرضا کشاورز حداد؛ مهرداد حیرانی

7.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

8.

بررسی تأثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسه‎‎ی مدل‎های عمومی FAGARCH و MSM)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 111-135
غلامرضا کشاورز؛ هادی حیدری

9.

پدیده‌ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل‎های انتخاب مضاعف در داده‎های پانل فردی

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 85-108
غلامرضا کشاورز؛ صادق محیط

10.

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 117-152
غلامرضا کشاورز؛ کبری مفتخر دریایی

11.

تحصیل‌زدگی و دستمزدها در بازار کار: شواهدی از داده‌های فردی ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 345-368
غلامرضا کشاورز؛ محمد امین جواهری

12.

تحلیل احتمال مشارکت زنان شهری و روستایی ایران در بازار کار با استفاده از روش‎های اقتصادسنجی پارامتریک و ناپارامتریک

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 151-174
غلامرضا کشاورز؛ مرتضی باقری قنبرآبادی

13.

تخمین عوامل تعیین اصابت و ساعات اضافه‌کاری در نیروی کار شهری ایران

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 171-203
غلامرضا کشاورز؛ پویان خشابی

14.

تصمیم جمعی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: شواهدی از تأثیر نسبت جنسیتی بر عرضه‎ی نیروی‌کار فردی زنان و مردان در ایران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 155-177
غلامرضا کشاورز؛ فاطمه برهانی

15.

تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 449-478
غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها

16.

مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
غلامرضا کشاورز؛ موسی اسمعیل زاده

17.

نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 989-1016
غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب