1.

اثر بازی‌های حرکتی در برابر بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 163-184
فاطمه برادران؛ شیلا صفوی همامی؛ سالار فرامرزی

2.

اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 577-596
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی

3.

ارتباط میزان ساعات تمرین با اضطراب و عملکرد اجراییِ دانشجویان نوازندگی سازهایِ غربی در امتحانات عملی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 25-32
ایمان فخر

4.

بازنمایی نشانگا‌ن روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 111-140
آزاده فدوی رودسری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ محمد جوادی پور

5.

بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزه پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 363-372
مهتاب پورآتشی؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی

6.

بررسی تأثیر مهارت ها و راهبردهای تفکر سطح بالا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400
میلاد کاکاوند؛ احمد رضوانفر؛ امیررضا رضایی

7.

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

دوره 34، شماره 1، تیر 1383
معصومه صمدی

8.

بررسی رابطه کمال گرایی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی خودنظم بخشی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-68
ملاحت امانی؛ عارفه کیانی

9.

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 153-168
رضوان حکیم زداه؛ نادر نقشینه؛ هدا بی نیاز

10.

بررسی سبک اسنادواضطراب کودکان‘به عنوان تابعی از سبک اسنادی‘اضطراب‘ شغل وسطح تحصیلات والدین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1378
دکتر محمد خدایاری فرد

11.

بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-92
آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی

12.

تأثیر آموزش مهارت‌های آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه (CASEL) بر مشکلات عاطفی-رفتاری درونی و برونی‌سازی‌شده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر ابتدایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 379-398
فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

13.

تأثیر جنسیت، سهمیه تحصیلی و محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان اقتصاد، دانشگاه تهران

دوره 57، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 629-656
ساجده پورتقی راستگو مقدم؛ علی جدیدزاده

14.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 216-232
زهره ناعمی؛ علی محمد ناعمی

15.

رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-143
محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی

16.

رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 15، شماره 15، فروردین 1382
دکتر ابوالفضل فراهانی

17.

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
مرضیه عارفی

18.

مقایسۀ عملکرد و خود‌پندارۀ تحصیلی رشتۀ تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 131-144
مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

19.

نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 59-75
علی رضائی شریف؛ مسعود گنجی؛ نادر حاجلو

20.

نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی در رابطۀ ذهن‌آگاهی با عملکرد تحصیلی

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-20
صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

21.

نقش واسطه‌گری کارکردهای اجرایی در رابطة بین آمادگی یادگیری الکترونیک و عملکرد تحصیلی در زمان شیوع ویروس کرونا

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 105-119
سید شهروز میرحسینی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ راضیه صفاری فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب