1.

آداب الحرب و الشجاعه و تصحیح آن

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 57-75
محمود عابدی؛ لیلا شوقی

2.

بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایسته‌های تصحیح

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-60
سید محمد راستگوفر؛ تقی پورنامداریان؛ سید محمدفرید راستگوفر

3.

بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-12
محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی

4.

پرواز یا پروار؟ تأملی در بیت‌هایی از خاقانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 207-220
مجید منصوری

5.

پژوهشی انتقادی در تصحیح مرصادالعباد از محمّدامین ریاحی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-41
یعقوب نوروزی

6.

پیشنهادهایی دربارۀ خوانش برخی عبارات یادگار زریران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-122
میثم محمدی

7.

تحلیل معناشناسی ابیاتی از دیوان کبیر با تکیه بر تصحیح و ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی

8.

تست

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

9.

تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه " اوقاف گیب "

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر شهرام آزاد یان

10.

تصحیح انتقادی رسالۀ آداب‌الصوفیة از ابوالقاسم قشیری

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 379-409
احسان پورابریشم؛ سهیل یاری گل دره

11.

تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 75-91
محمدرضا ترکی؛ موسی دامن کش

12.

تلفّظ چند واژه در شاهنامه

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 109-127
وحید عیدگاه طرقبه ای

13.

خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 145-160
مجید منصوری

14.

در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-16
راضیه آبادیان

15.

ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد اَدهم عزلتی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 53-71
حسن داودی؛ سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد

16.

ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 201-219
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

17.

کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 317-338
حسین ایمانیان

18.

گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی از شاهنامه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-94
خلیل کهریزی

19.

معیارهای نقد، تصحیح، تحقیق و تعلیق حدیث از دیدگاه استاد علی‌اکبر غفاری(ره) با تأکید بر جامع‌المدارک

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 202-183
ام البنین موقر؛ محمد قاسمی؛ جواد علاء المحدثین؛ مهریار شبابی

20.

ملاحظاتی در متن و حواشیِ تذکره الاولیای عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402
حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف

21.

نگاهی به تصحیح متون در دوره قاجار

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر شهرام آزادیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب