1.

الگوی شبکه‌ای شریعت در نظریۀ معرفت ابن‌عربی و پیامدهای انسان‌شناختی آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 441-462
نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی گنجور

2.

الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 85-102
ایمان شفیع بیک

3.

باطنی‌گرایی در یونان باستان

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 205-226
ایمان شفیع بیک

4.

بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-227
کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی

5.

تأثیرپذیری معرفت از مؤلفه‌های غیر معرفتی از دیدگاه لیندا زگزبسکی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 623-652
غلامحسین جوادپور

6.

تئوریهای ایمان و نقد جی . ال. مکّی بر آنها

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
اعظم پویازاده (پویا)

7.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

8.

تبیین حکمی و عرفانی حدیث «من عرف نفسه»

دوره 70، شماره 0، دی 1380
امیر شیرزاد

9.

تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 115-126
میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

10.

تعریف اول افلاطون از episteme (معرفت) در رساله تئاتتوس

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر ملا عاشور قاضی

11.

تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-40
ایمان شفیع بیک

12.

تلقی بدیع گادامر از فهم

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 5-26
اصغر واعظی

13.

جایگاه کشف و شهود در منظومۀ معرفت دینی و معیار واقع‌نمایی آن از منظر عرفای اسلام

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 87-110
یحیی کبیر؛ مرضیه عبدلی مسینان

14.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
رضا محمد زاده

15.

چیستی ایمان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 289-324
عین الله خادمی؛ قدسیه ماجدی

16.

چیستی ایمان و مقومات مفهومی آن از دیدگاه فخرالدین رازی

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 69-82
عین الله خادمی؛ عبدالله علیزاده

17.

عقلانیت ایمان از منظر سوین برن

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 83-92
حسن قنبری

18.

عقل و حیرت

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مجید صادقی حسن آبادی

19.

عوامل انگیزش اخلاقی در الهیات عرفانی ابن‌عربی

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 567-585
علیرضا آرام؛ سید احمد فاضلی

20.

فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی بر اثر غلیان عشق و شور و جذبه تداعی ها

دوره 151، شماره 0، مهر 1378
دکتر علی محمد مؤذنی

21.

معرفت از نظر عین القضات همدانی

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر علیرضا حاجیان نژاد

22.

معرفت عرفانی در آرای عین‌القضات همدانی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 61-84
طاهره کمالی زاده

23.

مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر علی محمد مؤذنی

24.

هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و کثرت گرایی سیاسی

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر مهدی رهبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب