1.

اسم اعظم چیست؟

دوره 2، شماره 4، بهار 1385
حسین معصوم

2.

اقبال درمکتب استاد ایرانی

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر عباس کی منش

3.

اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 147-158
دکتر تیمور مالمیر

4.

باده‌ستایی ابونواس و حافظ

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 21-40
اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی

5.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

6.

بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-75

7.

بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-56
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی

8.

بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 41-60
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند

9.

بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 349-365
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی

10.

پژوهشی گفتمان شناختی در گسترۀ کاربردها و کارکردهای نقش نمای "واو" در اشعار حافظ و گوته: کاربردهای آموزشی و پژوهشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 406-421
علی محمد محمدی؛ علی رجایی

11.

تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و اندیشه های فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 26-38
محمد شفیع نورزایی؛ حسن بلخاری قهی

12.

تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39
تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

13.

تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-99
مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

14.

تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 179-197
سارا پورشعبان؛ اسماعیل صادقی

15.

حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی

دوره 12، شماره 39، پاییز 1386
غریب‌رضا غلامحسین‌زاده

16.

سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره)

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 281-300
علی نظری

17.

شگردهای قصر در اشعار حافظ، معیار ساختار زبان و بلاغت فارسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 113-131
فرهاد کاکه رش؛ حسین آریان

18.

نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 93-112
مهرزاد منصوری

19.

نگاهی به خال هندوی حافظ

54و55، شماره 3، پاییز 1383
دکتر محمد کاظم کهدویى

20.

نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی

دوره 12، شماره 37، بهار 1386
فریده علوی

21.

هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 117-125
جمیله اخیانی؛ اصغر بیرانوند

22.

هرمنوتیک و حافظ

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384
دکتر محمد حسین محمدی؛ دکتر حمیرا زمردی

23.

هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 191-208
دکتر علی محمّد گیتی فروزContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.