1.

اسم اعظم چیست؟

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385
حسین معصوم

2.

اقبال درمکتب استاد ایرانی

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر عباس کی منش

3.

اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 147-158
دکتر تیمور مالمیر

4.

باده‌ستایی ابونواس و حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-40
اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی

5.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

6.

بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 57-75
حسین سرکار حسن خان

7.

بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-56
احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی

8.

بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-60
علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند

9.

بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-365
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی

10.

پژوهشی گفتمان شناختی در گسترۀ کاربردها و کارکردهای نقش نمای "واو" در اشعار حافظ و گوته: کاربردهای آموزشی و پژوهشی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 406-421
علی محمد محمدی؛ علی رجایی

11.

تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و اندیشه های فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 26-38
محمد شفیع نورزایی؛ حسن بلخاری قهی

12.

تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-39
تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

13.

تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 81-99
مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

14.

تحلیل گفتمان ایدئولوژی در لایه‌های سبکی غزلیّات مدحی حافظ

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-22
نرگس اسکویی

15.

تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 179-197
سارا پورشعبان؛ اسماعیل صادقی

16.

تقدیرباوری حافظ؛ رویکردی تئولوژیک یا راهبردی گفتمانی؟

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 205-223
فاطمه رحیمی؛ هاتف سیاه کوهیان

17.

حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
غریب‌رضا غلامحسین‌زاده

18.

سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 281-300
علی نظری

19.

شگردهای قصر در اشعار حافظ، معیار ساختار زبان و بلاغت فارسی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 113-131
فرهاد کاکه رش؛ حسین آریان

20.

نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 93-112
مهرزاد منصوری

21.

نگاهی به خال هندوی حافظ

54و55، شماره 3، مهر 1383
دکتر محمد کاظم کهدویى

22.

نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
فریده علوی

23.

هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 117-125
جمیله اخیانی؛ اصغر بیرانوند

24.

هرمنوتیک و حافظ

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر محمد حسین محمدی؛ دکتر حمیرا زمردی

25.

هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 191-208
دکتر علی محمّد گیتی فروزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب