1.

اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 79-89
حمید صالحی؛ سمیه شاهدوستی؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی

2.

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایة بسکتبال

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 107-124
رزا رهاوی؛ معصومه شجاعی؛ زهرا استیری؛ حسن نقی زاده

3.

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 845-860
امید جمشیدی؛ محمود گودرزی؛ امین شرری؛ زینب آنت

4.

ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

دوره 31، شماره 2، آذر 1380
اکبر سلیمان نژاد؛ مهرناز شهرآرای

5.

استراتژی برای تغییر باورهای ایده پردازی کارآفرینان؛ یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402
تهمینه احسانی فر؛ قنبر محمدی الیاسی؛ الهه حجازی؛ احسان چیت ساز

6.

الگوی مطلوب قانونگذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی

دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 64-79
بهناز احمدوند؛ آرتین جهانشاهی

7.

بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401
بهناز احمدوند؛ آرتین جهانشاهی

8.

بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 37-50
سعید حسن زاده؛ کورش امرایی

9.

تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-154
رزا رهاوی؛ زهرا استیری

10.

تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 639-656
مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم

11.

تأملی بر مقررات‌گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2127-2148
سعید رهایی؛ محسن متاجی

12.

تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 699-716
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی

13.

تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 123-146
جلیل فتحی؛ محسن شیرازی زاده

14.

رابطه تعلل‌ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 41-56

15.

رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با تعلل ورزی: مقایسه دانش آموزان با اختلالات یادگیری و عادی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-92
زهرا نقش؛ زﻫﺮا رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺧﻤﺴﯽ

16.

روانشناسی، حکومت‌مندی و نولیبرالیسم

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 9-39
آرش حیدری

17.

عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-38

18.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 181-199
حسین حبیب اله زاده؛ عبداله شفیع آبادی؛ محمد قمریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب