1.

اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و عملکرد تحصیلی: (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 585-609
الهام اکبری؛ شاهین شکوهی؛ مهدی اکبری گلزار

2.

برآورد میزان آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان روستایی و رابطه آن با آگاهی والدین و مربیان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 777-792
فاطمه ایزدی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودایی زاده

3.

بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-158
پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی

4.

بررسی سبک اسنادواضطراب کودکان‘به عنوان تابعی از سبک اسنادی‘اضطراب‘ شغل وسطح تحصیلات والدین

دوره 4، شماره 1، بهار 1378
دکتر محمد خدایاری فرد

5.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 555-564
مریم مورج؛ مهتاب پوراتشی؛ میرزا رضا آخوند زردینی؛ مجتبی سوختانلو

6.

بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75

دوره 1، شماره 21، پاییز 1382
حسین محمودیان

7.

تأثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل)

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 135-152
هوشنگ نایبی؛ میمنت گلشنی

8.

تاریخ معاصر ایران در حافظه‏ ی جمعی ایرانیان مطالعه‏ ای بین قومی

دوره 20، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 43-82
حمید عباداللهی چنذانق؛ فاطمه یزدان عاشوری

9.

تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، بهار 1386
علیرضا دهقان؛ هوشنگ نایبی؛ سعید معیدفر

10.

تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها

دوره 5، شماره 0، تابستان 1387
هوشنگ نایبی؛ علی رضا دهقان؛ سعید معید فر

11.

تحصیلات و جدایی‌گزینی فضایی در کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 37-65
نورالدین فراش؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی

12.

تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 111-131
عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ اعظم نسیم افزا

13.

رابطۀ کار خانگی و تحصیلات زوجین در مناطق شهری ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 263-289
فاطمه ترابی

14.

سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی، و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-64
محمدجلال عباسی شوازی؛ زهره خواجه صالحی

15.

عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه

16.

قومیت نابرابری آموزشی وتحولات جمعیتی

دوره 1، شماره 21، پاییز 1382
مهدی طالب؛ محسن گودرزی

17.

نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1387
آرین قلی¬پور؛ اشرف رحیمیان؛ اعظم میرزمانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.