1.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

2.

استعار‌ه‌ی دستوری در ترجمه: بررسی دو ترجمه از رمان «سالار مگس‌ها»، توسط حمید رفیعی و مژگان منصوری

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 71-98
حسین رضویان؛ محسن طاهری

3.

انتقال آوایی شعر فرانسه در رسم‌الخط فارسی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1167-1180
عباس فرهادنژاد

4.

اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه "

دوره 9، شماره 22، بهمن 1383
جاوید قیطانچى

5.

اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر چند نمونه

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 333-352
مهتاب صابونچی

6.

بازآرایی‌های زبانی در ترجمۀ رمان النوم فی حقل الکرز اثر ازهر جرجیس بر اساس الگوی هم‌ترازی‌ فرهنگی مالون

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 489-514
علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند

7.

برابرنهادهای واژه «وادی» در دوره‌های تاریخی ترجمه و تفسیر فارسی قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 119-152
مهران اسماعیلی

8.

بررسی انتقال گویش‌های اجتماعی از آلمانی به فارسی با استناد به ترجمة فرشتة آبی، اثر هاینریش مان

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 411-428
ایراندخت طلوعی هریس؛ محمد حسین حدادی

9.

بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 77 موزۀ آستان قدس رضوی وتطبیق آن با قرآن‌های دورۀ سلجوقی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 207-225
ابوالقاسم ساقی؛ طاهره عظیم زاده؛ علی اصغر یساقی

10.

بررسی ترجمه ی الهام دارچینیان از رمان «من او را دوست داشتم» نوشته ی آنا گاوالدا بر اساس نظریه ی وینه و داربلنه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 145-156
زینب رضوان طلب؛ سیمین کردیزدی

11.

بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385
علی فیض الهی

12.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

13.

بررسی دشواری‌های ترجمۀ متون تبلیغاتی و ارائه راهکارهای گذر از آن‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 115-130
منا پاداش؛ حمیده بهجت

14.

بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-16
آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد

15.

بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-76
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی

16.

بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن یک مطالعه موردی: خشم و هیاهو اثر فاکنر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 658-671
اسماعیل زارع بهتاش؛ حسین قلخانی

17.

بررسی مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در ترجمه‌های آلمانی قرآن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 155-175
فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی

18.

بررسی موضوع ترجمهء قرآن کریم

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سهراب مروتى

19.

بررسی وضعیت کتابهای هنر منتشر شده در طول برنامه پنجساله دوم توسعه (1377-1373)

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
سعادت احمد زاده

20.

پژوهشی پیرامون کتاب های منتشر شده هنر

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
سعادت احمدزاده

21.

تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
مجیدنعمتى

22.

تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 15، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 63-80
امین شاه‌وردی

23.

تحلیل گفتمان انتقادی از ترجمۀ فرانسة چند خبر سیاسی دربارة ایران در رسانۀ فرانسوی لوفیگارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402
صدیقه شرکت مقدم؛ فرناز ساسانی؛ سارا زارع پاکروش

24.

تحلیل معناشناسی ابیاتی از دیوان کبیر با تکیه بر تصحیح و ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی

25.

تحلیل وجوه پنهان معنا در نفرین‌های نهج‌البلاغه از منظر کاربردشناسی (با تمرکز بر ترجمه موسوی گرمارودی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403
علی اصغر شهبازی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب