1.

آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1201-1221
مرضیه سادات حسینی؛ معصومه شامی؛ حسین خنیفر

2.

بازسازی معنایی نقش و جایگاه زنان در بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط (مطالعۀ موردی: بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی شهر تهران)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 499-521
حسین بنی فاطمه؛ ستار محمدی تلوار؛ حمزه نوذری

3.

بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 289-310
کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی

4.

بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 229-260
سید احمد فیروز آبادی؛ زهرا فرضی زاده؛ زینب دانشپور

5.

تدوین الگوی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 612-641
نجمه خدابخشی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

6.

دیدگاه خانوارهای محلی پیرامون پیامدهای اجتماعی احداث سد بهشت‌آباد در حوزه مبدأ

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 628-645
لادن نادری؛ اسماعیل کرمی دهکردی

7.

«رنج زشتی» بازسازی معنایی تجربه زیسته زشت‌رویی

دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 241-254
خدیجه حاتمی خلجان

8.

شناسایی پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده‌های بزرگ در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش‌شناسی آمیخته

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 684-705
حسن غفاری؛ باقر کرد؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالعلی کشته‌گر

9.

طراحی مدل پیامدهای جهانی‌شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 15، شماره 3، آبان 1402
سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی

10.

فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 603-624
حامد خامه‌چی؛ حسن رنگریز

11.

فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 653-674
شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی

12.

فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 321-351
زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی

13.

گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
محمود ضیایی؛ زهرا صالحی نسب

14.

مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 283-303
منوچهر علی نژاد

15.

واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 139-164
رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب