1.

اثر افزودن مکمل آلی سلنیوم و کروم‌ بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 165-175
مژگان مظهری؛ زهرا رنجبری نسب

2.

اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 3، آبان 1396، صفحه 671-684
محمد صفایی؛ احمد حسن آبادی؛ مجتبی طهمورث پور

3.

تأثیر اسیدی‏کننده در جیره جوجه‏های گوشتی پرورش‌یافته در تراکم‌های زیاد بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و متابولیت‏های خونی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-106
محمد حسین پالیزدار؛ محمد رضا پورعلمی؛ حمیدرضا محمدیان تبریزی؛ زهرا سپهر

4.

تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌ گوشتی

دوره 19، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 371-387
احمد علی ثابتان شیرازی؛ احمد حسن آبادی؛ محمد جواد آگاه؛ حسن نصیری مقدم

5.

تأثیر پودر دانه بادیان رومی (Pimpinella anisum) بر عملکرد، هضم مواد مغذی و میکروبهای مضر روده گوسالههای شیرخوار

دوره 71، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-115
مهدی عاصمی اصفهانی؛ مرتضی چاجی؛ موسی اسلامی؛ طاهره محمدآبادی؛ مهدی بابایی

6.

تأثیر جیرۀ پرکنسانتره بر عملکرد پروار، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و برخی فراسنجه‌های سوختوسازی بره‌های نر افشاری و لری

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 243-250
اعظم محمدی مهر؛ ابراهیم قاسمی؛ مسعود علیخانی

7.

تأثیر دو واکسن غیر کلون ایرانی و خارجی با حدت متوسط علیه بیماری بورس عفونی بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 447-451
منصور میاحی؛ فروغ طلازاده؛ حسن اله دادی ورزنه

8.

تأثیر رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

دوره 53، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 109-118
فرهاد احمدی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن محمدی ساعی؛ بابک ماسوری

9.

تأثیر سطوح مختلف الکارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 341-348
احمد بابازاده اقدم؛ شهاب قاضی هرسینی؛ محسن دانشیار

10.

تأثیر مکمل روی - متیونین بر عملکرد، قابلیت‌ هضم مواد مغذی و متابولیت‌های خون بره‌های پرواری

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 411-424
سکینه دهقان؛ امیر موسائی؛ امیدعلی اسماعیلی پور؛ ارسلان برازنده

11.

تاثیر پپتیدهای استخراج شده از کازئین بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و خاصیت آنتی اکسیدانی گوشت سینه جوجه های گوشتی

دوره 54، شماره 4، آذر 1402، صفحه 367-378
راضیه مختاری؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد؛ عیسی دیرنده

12.

تعیین بهترین سطح جایگزینی پروتئین پودر ماهی با انواع پودر خون در جیره جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 49-60
علی نبی زاده

13.

مقایسه عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، و سودمندی اقتصادی گوساله‌های خالص و آمیخته‌های هلشتاین

دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 457-469
عبداله رضاقلی وند؛ اکبر نیکخواه؛ محمد هادی خبازان؛ سعید مختارزاده؛ مجید دهقان؛ فرزاد صدیقی؛ یوسف مختاباد؛ فرزاد صفری؛ عظیم رجاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب