1.

بررسی باستان‌شناسی سفال‌های دورة اسلامی محوطة باستانی نچیر خانلق ری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 173-192
فیروز مهجور؛ محمد ابراهیمی¬نیا؛ حسین صدیقیان

2.

بررسی و تحلیل باستان‌شناختی الگوهای استقراری دشت همدان-بهار از آغاز دوران اسلامی تا پایان دوره صفوی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-141
محمد شعبانی؛ مریم محمدی

3.

تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر سوسن بیانی؛ سید رسول موسوی حاجی

4.

تحلیل نمونه‌هایی از نقوش زنان بر سفال دوران اسلامی

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 63-82
سید هاشم Seied Hashem

5.

جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تأثیر آن بر بافت شهر اصفهان

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 195-218
شهباز نوری فشارکی؛ محسن جاوری؛ محمد مرتضایی

6.

راه ارتباطی شاپورخواست به نهاوند در دوران اسلامی بر اساس شواهد باستان‌شناسی و منابع مکتوب

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 7-35
یونس یوسف وند؛ شهرام رهنما حسنوند؛ مهرداد امیری

7.

روایتی محلی از اسطورۀ «الهۀ باروری» در لرستان

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 25-43
بهمن فیروزمندی؛ مهدی رضایی؛ خیرالنساء جودی

8.

ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51
ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان

9.

سیر تحول خوشنویسی در سکه های اسلامی از قرن اول تا هشتم هجری قمری

دوره 17، شماره 22، بهمن و اسفند 1396، صفحه 69-82
فاطمه قلی زاده

10.

شکل‌گیری، توسعه و سقوط شهر «شاپور خواست» بر اساس داده‌های باستان‌شناختی و متون تاریخی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-24
مهتاب اسلامی نسب؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران

11.

کُنش انسان و محیط در دوران اسلامیِ دشت قروه، شمال‌غربی پهنۀ سنندج-سیرجان

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 117-139
فرشته شریفی؛ محمد ابراهیم زارعی

12.

مطالعه و تحلیل ظروف شیشه‌ای دوران اسلامی موزه‌های هگمتانه و آرامگاه بوعلی‌سینا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 107-123
فرشته شریفی؛ محمد ابراهیم زارعی

13.

معرفی دوازده گونه از آرایه‌های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران براساس شگردهای فنّی و جزئیات اجرایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 89-1069
احمد صالحی کاخکی؛ حسام اصلانی

14.

نقوشِ موجوداتِ ترکیبی در هنر سفالگری دوران اسلامی ایران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 45-54
سیدهاشم حسینی

15.

یک گورستان: کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از دیدگاه فرایندهای دگرگونی

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 83-97
محسن دانا؛ علیرضا هژبری نوبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب