1.

اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 193-210
خلیل احمدی

2.

اعتبارشناسی درفقه وتفسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403
سید عبدالرحیم حسینی؛ زهرا نجفی

3.

اعتبار گزارش اصلاحی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 311-326
حمید ابهری؛ حسین کاویار

4.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-30
مهدی درگاهی؛ رضا عندلیبی

5.

امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام ‏های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 345-367
علیرضا لطفی دودران؛ حبیب اسدی؛ مظفر باشکوه

6.

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی

دوره 72، شماره 0، دی 1381
رضا الهامی

7.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 309-327
سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان

8.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-200
محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی

9.

بررسی فقهی اضطرار و ضرورت

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
امیر وطنی

10.

بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام

دوره 44، شماره 2، تیر 1393، صفحه 175-186
مهدی حسن زاده؛ ملیحه سادات حسینی بهارانچی

11.

بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-508
سید محمد هاشم پورمولا؛ زهرا حسین پور

12.

بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر سید امیر محمود انوار

13.

تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 301-320
فریدون نهرینی

14.

تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی

15.

حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
یحیی کبیر

16.

زمان مکان و نقش این دو در اجتهاد

دوره 5، شماره 5، دی 1385
علی رضا صابریان

17.

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 349-372
عبدالله خدابخشی؛ اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری

18.

قذف از دیدگاه گتاب و سنت

دوره 1، شماره 3، فروردین 1382
دکتر سید هاشم بطحائى

19.

ماهیت حقوقی نمایندگان

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر جلیل قنواتی

20.

ماهیّت حکم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید کاظم مصطفوی

21.

ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 757-778
عابدین مؤمنی؛ نسرین صالحی رزوه

22.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 367-388
عبدالرحیم حسینی

23.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-76
عبدالرحیم حسینی

24.

واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 381-304
احمد حاجی ده آبادی؛ وحید نکونامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب