1.

ایدۀ مکتب فرانکفورت در جامعه‌شناسی ایران:با تأکید بر مطالعۀ کتب نظریه‌های جامعه‌شناسی

صفحه 9-40
عباس وریج کاظمی

2.

رسانه‌های خبری در عصر شبکه‌های اجتماعی: قطبی‌شدگی و تغییر ماهیت خبررسانی (تحلیل نشانه‌شناختی صفحۀ اینستاگرام بی‌بی‌سی فارسی)

صفحه 41-76
محمد ملاعباسی؛ صابر جعفری کافی آبادی

3.

نفرین عینیت در علوم اجتماعی: وبر و نوع ایده‌آل

صفحه 77-101
محسن صبوریان

4.

تحلیل جامعه‌شناختی تناسب در نمایندگی جامعه ایرانی:ابعاد طبقاتی و ‌‌‌جمعیت‌شناختی نمایندگی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 103-136
علی دادگر

5.

تغییرات فرهنگی و نام‌گزینی دختران در استان تهران در نیمۀ دوم دهۀ 1390

صفحه 137-161
عبدالله بیچرانلو؛ المیرا نوری

6.

عینیت فاکت ارزش بار چگونه ممکن است؟طرح وبری از فاکت اجتماعی

صفحه 163-194
محمدجواد اسماعیلی

7.

گفتمان عدالت در حوزه مسکن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 195-226
رضا صفری شالی

8.

«برای عشق، پول یا هر دو؟»مطالعه‌ کیفی منفعت‌طلبی زنانه در پارادایم جامعه‌شناسی اقتصادی جدید

صفحه 227-268
زینب شفیعی

9.

فراز و فرود تجربه توسعه با رویکرد انقلابی

صفحه 269-294
علی شکوری

10.

تحلیل نمایشنامه توازن ظریف اثر ادوارد آلبی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین با تمرکز بر آراء جورج هربرت مید

صفحه 295-321
مینا جهانگیری؛ فاضل اسدی امجد؛ علیرضا امیدبخش

11.

نقش و جایگاه دولت در سیاست اجتماعی در حوزه مسکن در ایران

صفحه 323-343
حمیده ژیان باقری؛ احمد خوجه یف

12.

جامعه‌شناسی تاریخی ایران: تحلیل و تفسیر نقش سیاستمداران جوان و پیر در میدان سیاسی ایران، پس از انقلاب مشروطه تا دهه 1340 خورشیدی

صفحه 345-367
حمید عبداللهیان؛ شیرین کریمی

13.

روسپیگری در بستر توسعه ناتمام؛ ارائه یک تحلیل کیفی

صفحه 369-389
اسماعیل قربانی؛ مهدی کرمانی؛ حسین بهروان؛ حسین اکبری

14.

مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی (مورد مطالعه: زنان 18 تا 60 سال شهر اهواز)

صفحه 391-428
معصومه باقری؛ سارا کیانی؛ عزیز حزباوی

15.

مطالعه جامعه‌شناختی هویت قومی نوجوانان شهر زاهدان و تأثیر ابعاد مذهبی، ملی و غربگرایانه بر آن

صفحه 429-457
مجید موحد مجد؛ محمود علی گو؛ محمدتقی ایمان؛ منصور طبیعی

16.

چگونگی رویداد سیاستگذاری سلامت در بستر نظام قدرت: تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم

صفحه 459-483
مینا هلالی ستوده؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ فاطمه جواهری

17.

تأمّلی جامعه شناختی بر فرهنگ جراحی زیبایی

صفحه 485-520
یوسف اباذری؛ محمد توکل؛ محمد رحمتی

18.

کارگران یقه آبی و لمپن پرولتاریا در کارگاه های زندان قصر: (1332 ـ 1304 ه.ش)

صفحه 521-537
یعقوب خزائی

19.

تدوین مدل ارتباطات در روابط بین فردی در زندگی روزمره

صفحه 539-559
سمانه پور محمد؛ کرامت اله راسخ؛ محمدرضا قائدی؛ حسن سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب