1.

طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP

صفحه 5-27
علی خاتمی فیروز آبادی؛ محمد مهدی ایزدخواه

2.

تدوین الگویی از عوامل مؤثر بر رضایت نمازگزاران از مساجد و رابطۀ آن با وفاداری

صفحه 29-49
محسن یازرلو؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ رسول عباسی

3.

طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان

صفحه 51-75
ناصر جمشیدی؛ حسین خنیفر؛ جلال نادری

4.

بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

صفحه 77-93
سید محمد محمودی؛ غلامرضا جندقی؛ زلفا حق گویان؛ زهرا کریمی اصل

5.

تبیین مؤلفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق پذیر

صفحه 95-120
سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ حسین کاظمی

6.

بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی

صفحه 121-139
حسین وظیفه دوست؛ محمد حسین حاجلو؛ فریده نظرپور

7.

تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعة موردی: دانشگاه کاشان )

صفحه 141-168
محسن کوهی نصرآبادی؛ میثم نوابی پور؛ محمد گنجی؛ محسن صفوی

8.

هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسة بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران)

صفحه 169-193
رحمان غفاری؛ محسن نظری؛ شیما افضلی؛ میثم عمرانی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب